CSRD – vägen till tvärfunktionellt och integrerat hållbarhetsarbete?

Karin Granath, Hållbarhetsspecialist på Svenska Spel.

I november kom beskedet att EU beslutat om det nya rapporteringsdirektivet CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Det är ett EU-direktiv som syftar till att förbättra företags hållbarhetsredovisning, driva ökad transparens och jämförbarhet samt att inkludera fler företag under de obligatoriska kraven på hållbarhetsredovisning.

Liksom många andra företag omfattas självklart ett statligt ägt bolag som Svenska Spel av detta. Transparens och jämförbarhet är, och har alltid varit, viktigt för oss och vi ser CSRD som ett effektivt sätt att på riktigt integrera hållbarhet i alla delar av organisationen. Vid en första presentation av CSRD i november hördes en del nervösa skratt bland åhörarna och känslan var nog för de flesta att det här kommer att innebära stora förändringar och väldigt mycket arbete framöver.

Under våren har vi på Svenska Spel arbetat med att försöka förstå omfattningen av det nya direktivet och vad det innebär för oss. Vad behöver vi förändra, utveckla och anpassa i vårt arbete för att kunna redovisa enligt det nya direktivet från och med den 1 januari 2025? Vi har genomfört en intressentdialog och väsentlighetsanalys enligt ESRS, med det dubbla väsentlighetsperspektivet. Det har varit väldigt lärorikt och intensivt och nu har vi en bra bas att utgå ifrån. I arbetet har vi, till skillnad från tidigare, blandat in fler intressenter/specialister inom bolaget vilket höjer kvalitén på resultatet, och som även får kollegor att känna sig mer inkluderade vilket ökar engagemanget och intresset. Längs vägen har vi märkt vad vi kan ta med oss och förbättra till nästa år för att ständigt utveckla vårt arbetssätt.

För att höja kunskapsnivån och medvetenheten generellt om Svenska Spels hållbarhetsarbete genomförde vi i april bolagets första hållbarhetsvecka, som var mycket lyckad. Därefter har vi deltagit vid en mängd avdelningsmöten inom Svenska Spel för att berätta om vad som händer framöver i vårt hållbarhetsarbete. Det stora intresse och engagemang som visats från alla bidrar till känslan av att det här kommer att bli väldigt bra. Vi har också en mycket intresserad och engagerad styrelse och för att möta de kommande kraven på hållbarhetskompetens i styrelsen planerar vi ett flertal utbildningsinsatser under året, den första redan nu i juni.

Vi konstaterade tidigt att vi har gjort, och redan gör, en hel del av det som inkluderas i det nya direktivet. De nya ESRS-standarderna bygger delvis på GRI Standards, något som vi redovisat enligt sedan många år. Vi genomförde även en omfattande HRDD-analys under 2021 som ligger till grund för vårt vidare arbete när det nu också bli ett krav i och med CSRD. Dessutom har vi på Svenska Spel under våren åtagit oss att sätta Science Based Targets (vetenskapligt baserade klimatmål) och arbetet med att samla in utsläppssiffror från våra leverantörer pågår för fullt.

Men vi är även ödmjuka för att det kommer att bli mycket nytt och mycket att hantera. Tvärfunktionellt arbete över hela organisationen och nya processer kommer att behövas. Efter sommaren planerar vi gap-analyser för att förstå hur vi behöver skruva på befintliga arbetssätt men även tänka nytt. Just nu erbjuds en mängd olika utbildningar, seminarier och erbjudanden om systemstöd inför de kommande rapporteringskraven och företag rekryterar roller som tidigare inte funnits.

Vi inväntar nu att ESRS-standarderna beslutas i slutet av juni och ser med spänning fram emot hösten och de utmaningar som väntar. Men innan dess väntar sommaren, sol och ledighet.

Trevlig sommar!

KARIN GRANATH
Hållbarhetsspecialist