Svag återhämtning på spelmarknaden under det första kvartalet 

Med ny statistik från Spelinspektionen kan vi se att den svenska spelmarknaden uppgick till 6,7 miljarder kronor under det första kvartalet i år. Det är en ökning med drygt en procent jämfört med samma period föregående år. 

Den svenska spelmarknaden kommer från ett år av negativ tillväxt, starkt präglat av en lågkonjunktur och en avmattning på nätcasinomarknaden. Under första kvartalet kan vi skymta en viss återhämtning av spelmarknaden, även om tillväxten inte är densamma som under åren 2021 och 2022. Störst procentuell tillväxt under kvartalet ser vi inom lotterimarknaden, där både Svenska Spel Tur och gruppen Rikslotterier (Postkodslotteriet, Folkspel m.fl.) växer. Under kvartalet ökade antalet spelare som använde självavstängningsregistret, Spelpaus.se, med sex procent till knappt 110 000 personer. 

Inom marknaden för kommersiellt onlinespel och vadhållning har vi kunnat se att vissa bolag har fått förnyande licenser. Det innebär att kunderna kan ta del av en välkomstbonus hos bolaget, oavsett kundens tidigare historik hos bolaget (som regel gäller annars att endast nya kunder kan ta del av en välkomstbonus). De nya licenserna i samband med generösa välkomstbonusar bidrar till ökade nettospelsintäkter.


Till vänster: Fördelning av svenska nettospelintäkter mellan delmarknader Q1 2024.
Till höger: Svenska spelmarknadens nettospelsintäkter Q1 2019–2024 i miljarder kr samt årlig tillväxt i procent.

PETTER ANDERSSON & CARL BECKMAN
omvärldsanalytiker, Svenska Spel