Taggarkiv: omvärldsanalys

Svag återhämtning på spelmarknaden under det första kvartalet 

Med ny statistik från Spelinspektionen kan vi se att den svenska spelmarknaden uppgick till 6,7 miljarder kronor under det första kvartalet i år. Det är en ökning med drygt en procent jämfört med samma period föregående år.  Den svenska spelmarknaden kommer från ett år av negativ tillväxt, starkt präglat av en lågkonjunktur och en avmattning […]

2023 – ett historiskt år på den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden har sedan omregleringen 2019 haft en genomsnittlig tillväxttakt på ungefär tre procent per år. Efter tre år av tillväxt kan vi konstatera att den reglerade svenska spelmarknaden minskade 2023. Marknaden för kommersiellt onlinespel och vadhållning har med nätcasino i spetsen tidigare varit branschens tillväxtmotor. Där ser vi nu en tydlig avmattning, vilket […]

Spelkategorin nätcasino tappar tillväxt – första gången sedan omregleringen av den svenska spelmarknaden

I början av september släppte Spelinspektionen sina siffror för årets andra kvartal och vi ser att det nya ekonomiska läget har börjat få konsekvenser. Siffrorna från det första kvartalet bekräftas då även andra kvartalet påvisar en avstannad tillväxt på den svenska spelmarknaden. Den positiva tillväxttrenden som funnits sedan det andra kvartalet 2020 är därmed definitivt […]

Trendbrott på den svenska spelmarknaden – första gången sedan 2020 står marknaden utan tillväxt

Den svenska spelmarknaden stod utan tillväxt under det första kvartalet enligt Spelinspektionen. Vi kan därmed konstatera att den positiva tillväxttrenden sedan det tredje kvartalet 2020 har avstannat. Det kommersiella onlinespelet och vadhållningen har varit motorn för den svenska spelmarknaden de senaste åren, men under det första kvartalet har marknaden stagnerat. Mycket på grund av att […]

Stabil spelmarknad även i pandemitider

Det talas ofta i media och i branschanalyser om hur spelmarknaden växer och detta har också varit sant varje år de senaste 15 åren med något enstaka undantag. Samtidigt visar Svenska Spels mätningar att andelen svenskar som spelar minskat med 13 procentenheter de senaste sju åren. Fortfarande gäller dock att två av tre svenskar spelat […]

Missvisande statistik kring svenskarnas spelande på onlinecasino

I flera nyhetsmedier har i dagarna siffror från Spelinspektionen presenterats som sägs visa en stor ökning vad gäller svenskarnas spelande på onlinecasino. Det finns dock anledning att tro att siffrorna är missvisande. Martin Johansson, analytiker och ansvarig för omvärldsanalys på Svenska Spel, reder här ut de olika siffror som figurerat. I nyhetsmedia har det framkommit […]