2023 – ett historiskt år på den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden har sedan omregleringen 2019 haft en genomsnittlig tillväxttakt på ungefär tre procent per år. Efter tre år av tillväxt kan vi konstatera att den reglerade svenska spelmarknaden minskade 2023. Marknaden för kommersiellt onlinespel och vadhållning har med nätcasino i spetsen tidigare varit branschens tillväxtmotor. Där ser vi nu en tydlig avmattning, vilket är den främsta orsaken till att spelmarknaden stagnerade 2023. 

Omsättningen för nätcasino på den svenska spelmarknaden ökade kraftigt efter att de tillfälliga lagändringarna kopplade till insättningsgräns, begränsad speltid och maxbelopp för bonusar togs bort under slutet av 2021. De större nätcasinobolagen växte därefter kraftigt under 2022, men under 2023 har tillväxten avtagit för flera av spelbolagen.  

En annan orsak är att hästspel och sportsbetting, den andra respektive tredje största spelkategorin på marknaden för kommersiellt onlinespel och vadhållning fortsätter att backa. Marknaden för sportsbetting visar negativ tillväxt för andra året i följd medan spel på hästar minskar för tredje året i följd, dock kan vi skönja en viss stabilisering i den negativa tillväxten jämfört med tidigare år.  

Lotterimarknaden växer i samma takt som tidigare år. Både Rikslotterier och Svenska Spel Tur ökar en procent i nettospelintäkter jämfört med föregående år.  

Casino Cosmopol & Vegas minskar tolv procent i nettospelintäkter, präglat av lågkonjunktur, minskade öppettider på Casino Cosmopol och stärkta spelansvarsåtgärder. Landbaserat kommersiellt spel (främst restaurangkasinon) ökar två procent i nettospelintäkter och är tillbaka på samma nivå som före pandemin.  

Förflyttningen till digitalt spelande (spel via dator eller mobil) fortsatte under 2023, där nettospelintäkterna inom digitalt spelande ökade medan det för spel i butik minskade. Ungefär sju av tio kronor spenderades online 2023.  

PETTER ANDERSSON & CARL BECKMAN
omvärldsanalytiker, Svenska Spel