Utredningens förslag bra för konsumentskyddet

Idag presenterade Spelmarknadsutredningen sitt slutbetänkande. Det har varit intressant läsning och mycket som står där är glädjande.  

Det syns att utredaren har förstått spelmarknadens utmaningar och kommit med insiktsfulla förslag kring de brister som ännu behöver åtgärdas. 

Svenska Spel välkomnar att utredaren föreslår en riskklassificering av spel, alltså att marknadsföringen av spel anpassas efter spelets riskpotential för spelproblem. Det stärker konsumentskyddet. Vår bransch ska erbjuda underhållning av många slag, men det måste också vara hållbart. De som är mest sårbara ska slippa aggressiv marknadsföring för de mest riskfyllda spelen.

Vi välkomnar också de åtgärder som föreslås för att stänga ute illegala aktörer från spelmarknaden, inte minst kraven på en så kallad B2B-licens – det vill säga att leverantörer måste ha tillstånd för att tillhandahålla programvara till spelbolag.

Det är helt rätt att ställa höga krav på spelbolagen med svensk licens. Men om man inte samtidigt effektivt motverkar de oseriösa bolagen, så blir hela lagstiftningen meningslös. Det får aldrig löna sig att verka utan licens. Fulspel i alla former måste stoppas.  

En annan form av fulspel är matchfixning. Att manipulera matcher, muta eller hota idrottsutövare har blivit ett sätt att tjäna pengar såväl för småfifflare som tungt kriminella nätverk. Så kan vi inte ha det. Det behövs mer samverkan mellan spelbransch, polis och myndigheter. Därför är det mycket bra att regeringen tillsatt en särskild utredning när det gäller kampen mot matchfixning och hur arbetet kan effektiviseras.

Den nya spellagen som kom 1 januari 2019 var utmärkt, men det fanns några luckor i konsumentskyddet att täppa till, ytterligare några frågor att besvara. Nu rätas flera frågetecken ut och det finns tecken på att luckorna kommer att täppas till

Svenska Spel vill att spel ska vara till glädje för alla. En sund och glädjefylld spelmarknad får vi när vi har ett effektivt regelverk som skyddar konsumenterna och ger samma förutsättningar till alla seriösa aktörer. Nu känns det som att utredningen tar bristerna på största allvarDet kan vi från Svenska Spels håll inte annat än välkomna. 

PATRIK HOFBAUER
vd och koncernchef, Svenska Spel