Spel på lika villkor, ATG?

I ett blogginlägg publicerat den 29 september tar ATG:s vd Hans Lord Skarplöth upp frågan om hästnäringens finansiering. Jag har inte för vana att replikera andra vd:ars blogginlägg, men i detta fall gör jag ett undantag. Inlägget innehåller såväl sakfel om Svenska Spels inställning i frågan som bristfällig beskrivning av våra möjligheter att bidra till finansieringen av svensk hästsport (trav- och galoppverksamhet).

När den svenska spelmarknaden omreglerades fick alla licensierade spelbolag rätt att erbjuda spel på hästar. Hans säger sig välkomna det förlorade monopolet och den nya konkurrensen som följde då den tvingar ATG att bli ”bättre och fortsätta utvecklas”.

På pappret stämmer det att monopolet på spel på svensk hästsport upphört. Vad som inte framgår av blogginlägget är att ATG i praktiken behållit sitt gamla monopol. Någon valfrihet för konsumenten har inte uppnåtts.

Även om Svenska Spel och ett antal andra spelbolag idag erbjuder spel på svensk hästsport är ATG fortfarande den helt dominerande aktören med ca 98 procents marknadsandel. Den främsta förklaringen är den konkurrensfördel ATG har i sina poolspel*. Fram tills nu har vi och andra spelbolag varit begränsade till oddsspel med lägre vinstmarginaler eller spel i mindre pooler.

Om Svenska Spel ska fortsätta vara hela svenska folkets spelbolag, så måste vi erbjuda en komplett produktportfölj. Våra kunder har saknat möjligheterna till ett attraktivt poolspelserbjudande med dagliga högvinster. Därför inledde vi nyligen ett samarbete med det franska spelbolaget PMU som gör att våra kunder kan ta del av ett komplett erbjudande och genom deltagande i de franska spelpoolerna får chans på höga toppvinster.

Hans menar att vi på detta sätt ”försöker attrahera bort svenska hästspelskunder från Sverige” och genom vår konkurrens med ATG dränera intäkterna till svensk hästsport. Å ena sidan säger han sig välkomna ökad konkurrens kring spel på hästar, men i samma inlägg kritiserar han oss för just detta!

Det mest anmärkningsvärda i blogginlägget är påståendet om att vi på Svenska Spel inte vill ”bidra till den svenska hästnäringen”. Detta är helt fel. Vi vill bidra till finansiering av svensk hästsport, och har tydligt visat det genom handling. Vad Hans känner till men inte berättar är att vi under en längre tid fört diskussioner med hästsportens eget förbund Svensk Travsport om ett formellt samarbete, som om det blev verklighet skulle ge oss möjlighet att vara med och finansiera hästsporten.

I samband med omregleringen anpassade hästsporten sin organisation och verksamhet till de nya förutsättningarna. ATG separerades formellt från Svensk Travsport och som en följd övertog Svensk Travsport ansvaret och ägandeskapet för sportdata och mediarättigheter kopplat till tävlingsverksamheten. Svensk Travsport fick samtidigt möjlighet att träffa avtal med andra licensierade spelbolag om dessa tillgångar.

Vi har sedan en längre tid fört en konstruktiv dialog med Svensk Travsport i ett försök att nå ett avtal om rättigheter, vilka skulle öka attraktionsvärdet på våra spel och på svensk hästsport. Tyvärr har vi ännu inte kunnat enas kring en rimlig ersättning som är ekonomiskt hållbar för oss. Vår förhoppning är fortfarande att vi ska kunna komma överens och därigenom få möjlighet att bidra till hästsportens finansiering. I dagsläget kan vi konstatera att det enda spelbolag som Svensk Travsport idag har ett sådant avtal med är ATG – deras egna bolag och största finansiär.

Vad som kan vara värt att nämna i sammanhanget är att ATG efter omregleringen kan erbjuda kunderna såväl vadhållning på sport som nätkasino. De har även förvärvat en dansk spelkoncern med sportspel, hästspel och casino. Sammantaget bidrog intåget i dessa nya spelvertikaler starkt till att ATG:s nettoomsättning ökade med drygt 6,5 procent under 2019 jämfört med 2018.

Hittills har inte omregleringen av spelmarknaden medfört mindre pengar till trav- och galoppsporten – tvärtom. Det går således ingen nöd på vare sig ATG eller Svensk Travsport.

Den nuvarande konkurrenssituationen på den svenska marknaden för hästspel i kombination med ATG:s ökade intäkter från nya spelvertikaler innebär att hästsporten kan bedömas ha goda förutsättningar att även fortsättningsvis finansiera sin verksamhet genom ATG:s spelverksamhet och överskott.

Med detta i åtanke så kan man fråga sig vilken drivkraft som finns för Svensk Travsport att teckna ett avtal med Svenska Spel, ett avtal som skulle medföra en ökad konkurrens för ATG?

Vi vill nå ett avtal med Svensk Travsport och därmed bidra med finansieringen av hästsporten men det måste ske till villkor som är kommersiellt försvarbara – inte bara för oss utan även för övriga spelbolag på den konkurrensutsatta spelmarknaden. Om Svensk Travsport och ATG är angelägna om att öppna upp hästsporten för fler aktörer så måste det finnas förutsättningar för alla inblandade att bli vinnare. Där är vi inte idag och det beklagar jag.

PATRIK HOFBAUER
vd och koncernchef, Svenska Spel

* I ett poolspel läggs spelarnas insatser i en gemensam pott. Spelbolaget tar ut en på förhand bestämd andel av potten.