Glädjande med samlat grepp från regeringen


Regeringen tillsätter en utredare för att stärka arbetet mot olicensierat spel och matchfixning. Det är Gunnar Larsson, generaldirektör för Kammarkollegiet, som fått i uppdrag att identifiera hinder och föreslå lösningar för att möjliggöra en mer effektiv tillsyn av illegalt spel. I uppdraget ingår även att utreda hur arbetet mot matchfixning kan stärkas.

Detta är mycket glädjande. Särskilt att socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi nu så kraftigt betonar vikten av samverkan mellan svenska myndigheter.

Sverige har egentligen en utmärkt spellag sedan den 1 januari 2019. Utmaningen har varit att få den att fungera i praktiken. Vi har själva från Svenska Spels och spelbranschens sida poängterat att det behövs betydligt mer av samverkan mellan myndigheter för att på allvar störa ut olaglig verksamhet.

Just detta pekade ministern  ut under dagens dragning. Shekarabi nämnde bland annat att utredaren ska titta på frågor kring effektiv betalningsblockering, tillståndskrav för underleverantörer inom spelmarknaden och en allmän översyn kring sekretessen i vissa frågor – något som behövs inte minst för att komma åt matchfixarna och den organiserade brottsligheten.

Att ministern dessutom betonade att man inte är främmande för lagändringar i syfte att nå önskad effekt visar att regeringen tar problematiken på största allvar.

Nu tar man det samlade grepp som vi från spelbranschens sida har efterlyst. Från Svenska Spels sida står vi redo att bistå utredaren med all information han efterfrågar i sitt arbete med att skapa förutsättningar för en ännu sundare spelmarknad.

PATRIK HOFBAUER
vd & koncernchef, Svenska Spel