Almedalen 2024 – samverkan, hållbarhet och långsiktighet

Hur sammanfattar man sin första Almedalsvecka som vd och koncernchef för Svenska Spel? Tre ord som jag tar med mig är samverkan, hållbarhet och långsiktighet.

Almedalsveckan är alltid intensiv och blir såklart lite extra intensiv när den inträffar andra veckan på ett nytt jobb. Jag vill börja med att tacka alla jag träffat. Det är både roligt och spännande att få lära känna en ny bransch, dess utmaningar och många möjligheter. Veckan har varit fylld av olika perspektiv på spelbranschen: politikens, forskningens, idrottens och inte minst kundernas. För mig är det viktigt att vi hittar gemensamma nämnare och arbetar oss framåt med dessa som bas. Jag ser fram emot att fortsätta alla givande samtal under hösten.

I slutet av augusti kommer vi på Svenska Spel att börja redovisa andelen sunda intäkter, vilket kommer öka transparensen för oss som bolag och även branschen. Det var också temat på ett av våra tre Almedalsseminarier. Tillförlitlig redovisning av intäkterna är viktigt för att kunna följa upp omsorgsarbetet hos aktörerna på den svenska spelmarknaden. Framåt hoppas jag att ännu fler branschkollegor börjar redovisa sunda intäkter. Bäst vore om vi också kunde enas om en gemensam mätmetod och definition av vad som utgör en sund intäkt.

Oro kring den sjunkande graden av kanalisering (andelen spel på den licensierade marknaden) är en fråga som återkommit under veckan och något som förenar branschen. Samtidigt är det viktigt att betona att en fallande kanalisering inte kan användas som en ursäkt för att inte leva upp till omsorgsplikten. Tillväxt och ansvar för kunderna måste existera sida vid sida.

Som Sveriges största idrottssponsor känns det naturligt och fint att i Almedalen kunna lyfta idrottens och våra gemensamma frågor.

Tillsammans med Svenska Fotbollförbundet och Riksidrottsförbundet samtalade vi om idrottens roll i utsatta områden. Det bestående intrycket framåt är hur viktigt det är att vi alla: politiken, polisen, idrotten och näringslivet samverkar. Det finns otroligt mycket driv, kunskap och vilja som vi behöver ta vara på, stötta och hjälpa att sprida. Det var också glädjande att höra att vårt initiativ Idrott för alla, där vi öronmärker pengar till projekt som ska bidra till ett bättre samhälle, uppskattas av idrotten och att vi som sponsor har en viktig roll att fylla för att skapa en långsiktig förändring.

Svenska Spels tredje och avslutande seminarium anordnade vi tillsammans med SOK, Sveriges Olympiska Kommitté där vi lyfte en fråga som ligger mig varmt om hjärtat – jämställdhet. Sommar-OS i Paris 2024 är, sett till fördelning av atleter, det första helt jämställda. Målet sattes för tio år sedan av IOK, Internationella Olympiska Kommittén. Det är spännande att reflektera över vilka mål vi behöver sätta idag för att uppnå förändring om fem, tio eller 20 år. Seminariet synliggjorde verkligen vad som är möjligt att åstadkomma när vi jobbar tillsammans.

Jag hoppas att många av er kommer följa sommarens OS och heja fram våra fantastiska atleter. Kanske är det också ett fint tillfälle att reflektera över vilka mål du vill sätta idag för att skapa en bättre morgondag.

Med önskan om en trevlig sommar!

ANNA JOHNSON
Vd och koncernchef