Taggarkiv: årsredovisning

Svenska Spel publicerar årsredovisning för 2022

Svenska Spels årsredovisning för 2022 visar att året präglades av det pågående kriget i Ukraina, en försvagning av världskonjunkturen och hög inflation. Den ekonomiska oron påverkade inte försäljningen online i någon större utsträckning. Däremot minskade spontanköpen av spel i butik när hushållen höll hårdare i plånböckerna. – Stärkta spelansvarsåtgärder under 2022 hade en positiv effekt […]

Svenska Spel publicerar årsredovisning för 2021

Svenska Spels årsredovisning för 2021 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida: https://om.svenskaspel.se/bolagsstyrning/finansiell-information/ Rapporten finns att ladda ner i sin helhet, samt i en digital kortversion som inkluderar en filmad kommentar från vd och koncernchef Patrik Hofbauer. – Resultatet för 2021 visar att Svenska Spel är ett mycket konkurrenskraftigt spelbolag och vi […]

Svenska Spel publicerar årsredovisning för 2018

Svenska Spels årsredovisning finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida. Rapporteringen består av en omfattande pdf-version, samt en digital sammanfattning med filmad kommentar från vd och koncernchef Patrik Hofbauer. Årsredovisningen 2018, https://om.svenskaspel.se/bolagsstyrning/finansiell-information/, innehåller bland annat verksamhetsbeskrivning, hållbarhetsredovisning, finansiell information och bolagsstyrning. Den går att ladda ner i pdf-format. Den digitala sammanfattningen lyfter […]

Svenska Spel 2016: Mobilt ökar kraftigt, resultatet har stärkts

Svenska Spel avslutar helåret 2016 godkänt. Jämfört med 2015 ökade vårt resultat med 1,3 procent, och det innebär att vi i år kommer att överlämna drygt 4,8 miljarder kronor (4 866 MSEK) till statskassan. Läs hela bokslutskommunikén här För oss är det viktigt att tillväxten bygger på sunda intäkter. Det var därför glädjande att en stor oberoende utvärdering av […]