Svenska Spel har skickat ut en digital spelansvars- och matchfixningsutbildning till drygt 2 300 fotbollsföreningar.

Svenska Spel utbildar 2 300 fotbollsföreningar i spelansvar och matchfixning

Svenska Spel har i dag skickat ut en digital utbildning i spelansvar och matchfixning till 2 328 fotbollsklubbar över hela landet. Syftet är att få föreningarnas spelare och ledare att få en större förståelse för spelandets baksidor.
– Idrottare, som ofta lever nära spelet, är en tydlig riskgrupp för att drabbas av spelproblem, säger Patrik Hofbauer, vd och koncernchef på Svenska Spel.

Svenska Spel har tillsammans med Riksidrottsförbundet tagit fram en digital utbildning som riktar sig till idrottsförbund och deras föreningar, med syftet att idrottare och ledare ska lära sig mer om vilka risker som spel om pengar kan innebära. Utbildningen, som bland annat tar upp tecken på osunt spelande, skickas i dag till 2 328 fotbollsföreningar som är anslutna till Svenska Spels sponsringsprojekt Gräsroten.

– Forskning visar att idrottare, som ofta lever nära spelet, är en tydlig riskgrupp för att drabbas av spelproblem. Därför har vi i våra samarbetsavtal med Sveriges idrottsförbund satsningar på just spelansvar. Det här är en sådan viktig satsning, säger Patrik Hofbauer.

Utbildningen tar också upp riskerna med matchfixning, ett ämne som blivit extra aktuellt de senaste veckorna då det uppdagats att spel på svenska träningsmatcher i division fyra och fem blivit heta på den internationella spelmarknaden, när i stort sett all annan idrott satts på paus med anledning av den pågående coronapandemin. Att Svenska Spel nu tar initiativet till att på det här sättet informera och utbilda tusentals fotbollsspelare och ledare om riskerna med matchfixning uppskattas av Svenska Fotbollförbundet.

– Matchfixning är ett av de största hoten mot fotbollen, och tyvärr har vi den senaste tiden sett tecken på att kriminella krafter velat påverka utgången i matcher på en mycket låg nivå. Det är något vi tar starkt avstånd ifrån, och att vår huvudsponsor Svenska Spel nu tar initiativet till att snabbt utbilda tusentals fotbollsspelare i de lägre divisionerna i ämnet matchfixning tycker vi är väldigt bra. Med mer kunskap är det lättare att säga nej, säger Johan Claesson, integrity officer på Svenska Fotbollförbundet.

Spelansvar och arbetet mot matchfixning är grundbultar i Svenska Spels hållbarhetsarbete. Kajsa Nylander, hållbarhetschef på Svenska Spel, tycker att det är positivt att Sveriges fotbollsföreningar nu får större kunskap i två mycket viktiga frågor.

– Nyligen presenterades årets Sustainable Brand Index, Europas största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet. I den framgår det tydligt att spelbranschen har en ordentlig uppförsbacke när det kommer till svenska folkets förtroende. Därför känns det väldigt bra att vi på det här sättet kan bidra till en ökad förståelse för spelandets baksidor och på så sätt bidra till ett ökat förtroende. Det är en förutsättning för en hållbar spelbransch, säger hon.