Ökad transparens i fokus på webinar om riskspelande

På Svenska Spels webinar om riskspelande deltog Kajsa Nylander, hållbarhetschef Svenska Spel, Patrik Hofbauer, vd och koncernchef Svenska Spel, Daniel Harre, ordförande för Spelberoendes riksförbund, Maria Dahlström, omsorgskommunikatör Svenska Spel och Anders Håkansson, professor i spelberoende. Dessutom deltog via länk Axel Lyckberg, spelansvarsspecialist Svenska Spel.

Under onsdagsmorgonen höll Svenska Spel ett webinar. Där redovisades för första gången offentligt siffror kring kontakter med kunder som visat tecken på riskfyllt spelande och vad de kontakterna gett.

Offentliga nyckeltal är ett initiativ som Svenska Spel tagit tillsammans med ATG och Kindred för att öka transparensen inom den svenska spelbranschen. Bolagen kommer att redovisa sina nyckeltal halvårsvis och på onsdagen var det alltså premiär.

Svenska Spels vd och koncernchef Patrik Hofbauer inledde webinaret med en förhoppning om att nyckeltalen, som de tre bolagen nu redovisar, ska komma hela branschen till nytt och bidra till en faktabaserad dialog.

– På Svenska Spel bygger vi vårt förebyggande arbete på aktuell forskning och utgår från Folkhälsomyndighetens definition av problemspelande. Flera forskningsstudier har nu också visat att våra insatser haft en positiv effekt på problemspelandet.

Svenska Spels spelansvarsspecialist Axel Lyckberg kunde berätta under webinaret att bolaget under andra halvåret 2022 kontaktat 1,5 procent av sina kunder.

– Det behöver inte betyda att de har ett spelberoende. Det vi kan mäta är riskfyllt beteende, till exempel att man börjat spela för mer, att man gör många insättningar per dygn, börjar spela på natten etcetera. Risken ökar helt enkelt när man spelar mer intensivt.

Axel kunde också visa att Svenska Spels kontakter har gett god effekt. 75 procent av de kunder som blev kontaktade valde att minska sitt spelande. I genomsnitt drog dessa kunder ner på sitt insättningar med 49,8 procent.

Omsorgskommunikatören Maria Dahlström berättade om sitt arbete under webinaret:

– Vi ringer väldigt brett, hellre ett samtal för mycket än för lite. Vi pratar med kunder som spelar mycket, unga kunder, kunder som fått ett rött självtest, kunder som vill börja spela igen efter en spelpaus… Men varje kund är unik och vi måste vara lyhörda i samtalen eftersom vi ofta når dem mitt i deras vardag.

Varje omsorgssamtal följs upp. Har kunden fortfarande inte ändrat sitt spelbeteende vidtas nya åtgärder. I vissa fall kan Svenska Spel gå in och tvångssänka kundens spelgränser, i andra fall kan det räcka med ytterligare ett samtal.

– Vi hade farhågor tidigare att kunderna vi ringde upp skulle bli arga, sa Maria Dahlström. Men vi har blivit motbevisade så många gånger. De är tacksamma för att vi bryr oss. Vi gjorde en enkät som visade att hela 80 procent upplever kontakten positivt.

Med på webinaret var också Daniel Harre, ordförande i Spelberoendes riksförbund, och Anders Håkansson, professor i spelberoende. Bägge välkomnade initiativet från Svenska Spel, ATG och Kindred att offentliggöra sina nyckeltal:

– Det är bra att man redovisar och inte blundar för problemet, menade Daniel Harre. Jag skulle vilja se att alla spelbolag gjorde det. Men jag skulle också vilja att man mätte på samma sätt. Olika spelbolag har olika mätsystem, det gör det svårt att jämföra mellan bolagen.

– Det är en bra start med hög grad av transparens, sa Anders Håkansson. Det är inte mycket jag saknar. Bara det att vi nu får utgångsvärden som vi kan följa upp över tid är väldigt positivt. Nu hoppas jag att det blir ringar på vattnet inom spelbranschen och att många andra spelbolag tar efter.

Håkansson pekade också på värdet av att spelbolagen jobbar med evidensbaserade åtgärder och personlig kontakt:

– Vi kan inte få för mycket av omsorgskommunikation. Och om spelbolagen behöver prioritera, så finns tydliga indikatorer både på olika risk för olika spel och grupper med särskilt stora problem.

Daniel Harre och Anders Håkansson fick en fråga från publiken om de inte såg integritetsproblem med att spelbolagen följer sina kunders spelande.

– Jag skulle tro att de enda som motsätter sig det är personer vars spelande redan har gått för långt, sa Daniel Harre.

Anders Håkansson var inne på samma spår:

– Jag kan förstå tanken, men här måste man väga integritetsskyddet mot vad som ligger i andra vågskålen i form av spelproblem. Och den vågskålen väger väldigt tungt.

Webinaret leddes av Svenska Spels hållbarhetschef Kajsa Nylander och kan ses i sin helhet här: