Stabil spelmarknad även i pandemitider

Det talas ofta i media och i branschanalyser om hur spelmarknaden växer och detta har också varit sant varje år de senaste 15 åren med något enstaka undantag. Samtidigt visar Svenska Spels mätningar att andelen svenskar som spelar minskat med 13 procentenheter de senaste sju åren. Fortfarande gäller dock att två av tre svenskar spelat om pengar eller köpt lotter det senaste året.

I en färsk rapport slår Spelinspektionen och Novus fast att lotterier och nummerspel fortfarande är den spelform som flest ägnar sig åt i Sverige. Detta stämmer bra med Svenska Spels egna undersökningar – Triss och Lotto är de spel som har överlägset flest kunder på den svenska spelmarknaden.

Sammantaget har Svenska Spel drygt två miljoner årliga registrerade kunder och dessutom ytterligare mer än en miljon kunder som enbart köper skraplotter. Detta kan jämföras med cirka 1,4 miljoner kunder för ATG och omkring en miljon kunder för Svenska Postkodlotteriet. Övriga spelbolag har betydligt färre svenska kunder.

Trots att lotterier och nummerspel spelas av så många är det ofta en helt annan spelform som är i fokus när spel diskuteras, nämligen nätcasino. Enligt Spelinspektionens mätning har cirka 350 000 svenskar spelat på nätcasino någon gång det senaste året, ett förhållandevis litet antal jämfört med många andra spelformer.

Ändå finns fog för diskussionen, eftersom dessa 350 000 totalt spelar nätcasino för omkring sex miljarder kronor varje år. Det är mer än vad Triss, Lotto, V75 och Stryktipset omsätter tillsammans.

Samtidigt ska understrykas att även om nätcasino med rätta klassas som ett spel med högre risk, så är det en relativt liten grupp nätcasinospelare som står för en stor del av omsättningen. Flertalet spelar för avsevärt mindre summor och den absoluta majoriteten har ett problemfritt spelande. De olika spelbolagen tycks också i viss utsträckning ha skilda typer av nätcasinokunder där Svenska Spels nätcasinokunder spelar för betydligt lägre belopp än genomsnittet på marknaden.

Vid närmare granskning av nätcasinomarknaden ser vi att den fick ett rejält uppsving under andra kvartalet 2020 jämfört med 2019 (+12 procent) för att sedan falla tillbaka under tredje kvartalet när sportspelsobjekten kom tillbaka (-18 procent mot andra kvartalet).

Sannolikt såg vi under tredje kvartalet även en stävjande effekt av regeringens tillfälliga förordning med insättningsgräns på max 5 000 kronor per vecka och bolag för nätcasino, i synnerhet för spelbolag med ett stort casinofokus och/eller stor andel storspelande kunder. Vad effekten blir i fjärde kvartalet och framöver återstår dock att se – data för oktober indikerar att nya svängningar kan vara på gång.

Som framgår av grafen nedan har det också skett en successiv konsolidering på nätcasinomarknaden där gruppen ”övriga” tappar marknadsandelar. Trots en påtaglig nedgång i tredje kvartalet bedöms Cherry behålla sin position som marknadsledare med cirka 16 procent marknadsandel följt av Leo Vegas, Kindred och Svenska Spel.

Spelomsättning (netto) för nätcasino på den svenska spelmarknaden (mkr)

Källor: Skatteverket, kvartalsrapporter samt våra beräkningar. Sammanställning av Svenska Spel. Med nettoomsättning avses spelarnas insatser minus utbetalda vinster.

Hur har då den totala svenska spelmarknaden utvecklats under 2020 med inställda matcher, ligor och turneringar under andra kvartalet samt regeringens tillfälliga förordning under kvartal tre?

Svaret är att spelmarknaden som helhet varit förhållandevis stabil (med undantag för Casino Cosmopol som valt att hålla helt stängt från den 29 mars med hänsyn till pandemin).

Tredje kvartalet växer den totala spelmarknaden med en procent jämfört med samma kvartal 2019, även om den minskar något jämfört med föregående kvartal. Marknaden för kommersiellt onlinespel och vadhållning ökar dock både mot 2019 (+7 procent) och föregående kvartal (+3 procent). Marknaden för lotterier minskar visserligen något mot andra kvartalet men ökar med fyra procent mot 2019.

Spelomsättning (netto) för olika delar av den svenska spelmarknaden (mkr)


Källor: Spelinspektionen, Skatteverket och kvartalsrapporter. Sammanställning Svenska Spel. Med nettoomsättning avses spelarnas insatser minus utbetalda vinster.

I början av december var cirka 58 000 svenskar avstängda från allt spel i Spelpaus. Möjligheten till Spelpaus är en stor fördel med den nya spelregleringen och ett uppskattat verktyg för många av de som upplever problem med sitt spelande. Att visa största omsorg för kunderna, i synnerhet de som visar tecken på osunt spelande, måste även fortsatt vara högsta prioritet för spelbranschen.

Ett tecken på att branschen faktiskt utvecklas i rätt riktning är att Spelinspektionen utfärdat förhållandevis få varningar och sanktioner under andra halvåret 2020. Branschens image har också förbättrats något, men även här krävs fortsatt hårt arbete.

MARTIN JOHANSSON
Ansvarig Omvärldsanalys, Svenska Spel