Sport & Casino kommenterar tillsynsbeslut

Spelinspektionen har offentliggjort sitt beslut i ett tillsynsärende som rör Svenska Spel Sport & Casinos arbete med omsorgsplikt. Tillsynen avser arbetet så som det bedrevs från oktober till december 2021. Spelinspektionen utdelar en varning och sanktionavgift på 100 miljoner kronor för vad de bedömer som brister i arbetet med omsorgsplikten. Svenska Spel Sport & Casino tar till sig av synpunkterna men delar inte myndighetens bedömning.

När det gäller hur risken för spelproblem ska bedömas så utgår vi från en helhetsbedömning av kundens beteende som grundar sig på evidensbaserad forskning, våra egna effektmätningar såväl som gällande lagstiftning. Spelinspektionen gör i sitt beslut en annan bedömning, som går längre än vad som går att utläsa av gällande regelverk. Vi kommer därför överväga om vi ska överklara Spelinspektionens beslut.

Sedan omsorgsplikten infördes 2019 har det blivit tydligare hur den ska tolkas genom Spelinspektionens vägledning och tillsynsbeslut. Vi har anpassat vårt arbete i takt med att bilden klarnat. Vi utvecklar hela tiden vårt arbete, våra metoder och tekniska förmåga att inte bara leva upp till lagstiftningen utan också våra egna högt ställda ambitioner

Sport & Casino har redan åtgärdat många av Spelinspektionens  synpunkter. Sedan tillsynsperioden 2021 har Svenska Spel Sport & Casino vidareutvecklat spelansvaret, bland annat genom att inkomstgranska kunder som vill sätta höga spelgränser, samt ett mer pricksäkert urval för omsorgssamtal. Kunder som inte är nåbara för omsorgssamtal stängs av tills det går att säkerställa att de har koll på sitt spelande. Svenska Spel Sport & Casino har också infört extra skyddsåtgärder för unga kunder i åldern 18–19 år.

Här kan du läsa mer om vårt spelansvar och hur vi lever upp till omsorgsplikten.

Vi tar till oss det Spelinspektionens synpunkter men vi delar inte deras bedömning. Vi överväger därför om vi ska överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

När Spelinspektionen i september 2021 i sin nya vägledning klargjorde innebörden av spellagens krav på omsorgsplikt konstaterade vi att våra åtgärder kunde utvecklas ännu mer och påbörjade det arbetet omgående. Allt var dock inte genomfört när tillsynen gjordes bara någon månad senare. Sedan dess har vi åtgärdat många av synpunkter som Spelinspektionen framfört. Samtidigt delar vi inte deras bedömning.

Vi har redan åtgärdat många av Spelinspektionens synpunkter och i den mån det kvarstår saker så kommer vi ta hand om dem.

Vi är ledande inom spelansvar och har en hög ambitionsnivå för arbetet. Sedan kravet på omsorgsplikt infördes i spellagen 2019 har vi hela tiden utvecklat vårt arbete, våra metoder och vår tekniska förmåga att inte bara leva upp till lagstiftningen utan också våra egna högt ställda ambitioner. Vi har omfattande spelansvarsverktyg som ständigt vidareutvecklas.

Ett exempel är tvingande begränsningar för kunder som uppvisar tecken på ett osunt spelande. Vi har även fasta gränser baserat på ekonomisk förmåga för kunder som vill sätta en hög insättningsgräns och vi stänger av kunder från spel om vi inte lyckas nå dem för omsorgssamtal. För mer information se här.

Vi arbetar förebyggande på en rad olika sätt, vi följer kundernas spelande och vid tecken på riskfyllt spelande så tar vi kontakt med kunden. Ytterst så kan vi stänga av kunden helt från spel.

Vårt mål är att våra kunder aldrig ska förlora mer pengar än man har råd med. Vi följer kundernas spelande och vid tecken på riskfyllt spelande så tar vi kontakt med kunden och genomför ett så kallat omsorgssamtal. Ytterst så kan vi stänga av kunden helt från spel om vi ser att det riskfyllda spelandet fortsätter.

Svenska Spel Sport & Casino AB ingår i Svenska Spel-koncernen och tillhandahåller onlinespel och vadhållning med välkända varumärken som Stryktipset och Oddset. Vi skapar hållbara spelupplevelser som bidrar till ett bättre Sverige. Koncernen omfattar även affärsområdena Tur med favoriterna Triss och Lotto, samt Casino Cosmopol & Vegas med ett internationellt casino och Vegas värdeautomater på restauranger och bingohallar. Svenska Spel är Sveriges största idrottssponsor på både elit- och gräsrotsnivå. Koncernen har cirka 1 400 anställda, med huvudkontor i Visby. För mer information: spela.svenskaspel.se