Framåt för fler i rörelse!

Vi stöttar svensk idrott

Framåt för fler i rörelse är ett projekt som Svenska Spel driver tillsammans med Riksidrottsförbundet. Projektet, som löper över tre år och omfattar 111 miljoner kronor, består dels av sponsringsavtal med specialidrottsförbund och dels av en Framåtfond. 62 specialidrottsförbund får varje år ett bidrag som ska gå till idrottens egen verksamhet för att få fler fysiskt aktiva och motverka en stillasittande livsstil. Genom att använda specialidrottsförbundens kunskap och kreativitet tror och hoppas vi kunna inkludera fler till att bli fysiskt aktiva. Den andra delen av samarbetet är Framåtfonden där alla specialidrottsförbund har möjlighet att söka medel för projektidéer som sänker trösklarna för barn, ungdomar, vuxna och äldre att röra på sig.

Exempel på projekt som har fått medel via Framåtfonden

Pensionärspingis

Bordtennisförbundet fick 100 000 kronor från framåtfonden. Pengarna används för att bedriva bordtennis för personer över 65 år.

Playball

Playball är ett lekfullt träningsprogram framtaget av Basketbollförbundet med målet att få flera barn i åldrarna 3-6 år att röra på sig och ha kul.

Kälkåkning för alla

Genom att skapa mobila enheter i form av två släpvagnar med kompletta utrustningar för kälkåkning kan fler människor komma i kontakt med kälksport.

3×3 basket

Genom öppna 3×3 ungdoms- och breddturneringar och prova-på tillfällen för barn och ungdomar kommer fler i rörelse i en förenklad form av basket.

Rörelsebanken

Gymnastikförbundet har fått pengar för samla inspirationsmaterial och underlätta för ledare att förbereda roliga lektioner och träningspass som stimulerar den motoriska utvecklingen.

Rörelsekurvan

Rörelsekurvan är ett projekt för att ge barn möjlighet att få att uppleva glädjen och självförtroendet som kommer genom att röra på sig.

Hela Sverige trampar

Bilsportförbundet har fått pengar för sitt projekt Hela Sverige trampar, med syftet att tillgängliggöra bilsporten för fler personer.

Sverige på fötter

Friidrottsförbundet mål är att få hela Sverige på fötter med mottot att gör vad du vill, men sitt inte still!

Tennis på gatan

Tennis på gatan erbjuder barn och ungdomar en chans att komma i kontakt med tennis under kontinuerliga former. Läs mer ›

Hela orten rullar

Sveriges Skateboardförbund (SSF) beviljades bidrag att driva integrationsprojektet Hela Orten Rullar. Projektet handlar om att ta fram verktyg för att underlätta för föreningar att snabbt komma igång med ett effektivt integrationsarbete och locka nyanlända ungdomar till skateboardkulturen.

Svenska Spels samarbete med Riksidrottsförbundet

Förr i tiden fick barn tidigt lära sig att sitta still. Idag är problemet det omvända.

Två av tre svenska barn och ungdomar rör sig mindre än vad WHO rekommenderar.* Och antalet med en stillasittande livsstil ökar i alla åldrar. Det måste vi förändra.

Att få flera svenskar att röra på sig har valts ut av Svenska Spel och Riksidrottsförbundet (RF) som en fråga vi vill driva gemensamt. För Svenska Spel har det alltid varit viktigt att vara samhällsengagerade och stötta idrotten från gräsrot till elitnivå. 2017 startade vi därför tillsammans med RF projektet Framåt för fler i rörelse som består dels av sponsringsavtal med specialidrottsförbund och dels av en Framåtfond.

Med hjälp av Framåt för fler i rörelse vill vi driva på den utveckling som specialidrottsförbunden redan påbörjat och som syftar till att skapa en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta på sina villkor, oavsett ambition, ålder, kön eller prestationsnivå. Projektet bidrar också till idrottens gemensamma vision där målet är en idrott som är nyfiken, välkomnande och utvecklande och där fler blir motiverade att hålla igång hela livet.

*Källa: Centrum för idrottsforskning

RF och Svenska Spel har även avtal och samverkan kring Gräsroten, Elitidrottsstipendiet och matchfixning.

”Framförallt har stödet via Framåtfonden givit vår idrott möjlighet att presentera och engagera barn och ungdomar som normalt sett inte kommer i kontakt med vår idrott. Fler i rörelse och samtidigt en ”breddning” av vår idrott mot en målgrupp som vi genom undersökningar vet är väldigt intresserade.”

Christer SjööGeneralsekreterare, Tennisförbundet

”Vi representerar ju en relativt liten idrott i sammanhanget. Men den satsning som möjliggjorts inom ramen för Framåt för fler i rörelse har gjort stor skillnad i många av de engagerade föreningarna. Hundratals personer som annars inte hade kommit i kontakt med vår idrott har nu fått chansen att göra det och våra involverade föreningar har fått en del nya medlemmar bara tack vare satsningen. Satsningen har även gett inspiration till övriga föreningar som inte varit involverade tidigare.”

Dag JohanssonUtvecklingsansvarig, Kanotförbundet

”Samarbetet Framåt för fler i rörelse har fått samhället och golfen att uppmärksamma problematiken med alltför många stillasittande barn, ungdomar och vuxna.”

John LindbergProjektledare V/O Bredd och ansvarig för Footgolf, Golfförbundet

”Bra och inspirerande samarbete, ingenting är omöjligt, ser hela tiden möjlighet för aktiveringar och satsningar tillsammans!”

Jörgen EkwallMarknadschef, Bilsportförbundet

”Mycket positivt och lyhört samarbete! ”Prova-på-basket” aktiviteter som vi gemensamt gjorde med den speciellt framtagna 3×3-spelplanen som användes på Globentorget respektive i Helsingborg under SM-veckan hade ett mycket positivt resultat. Dessa båda aktiveringar, och då inte minst i Helsingborg, hade otroligt många aktiva och där blev effekten lokalt betydande med en god tillströmning av nya spelare till föreningarna i Helsingborg med omnejd.”

Mats Elsnitz 3x3 Manager, Basketbollförbundet

”Skapar fina förutsättningar för vårt, så viktiga arbete kring anläggningsfrågan. Ambassadörskapet lyfter fram starka profiler inom gymnastiken som ställer sig bakom detta viktiga budskap.”

Lotta DarlinMarknads- och kommunikationschef, Gymnastikförbundet

”Genom att bjuda in personer till att köra trampbil tillgängliggör vi vår idrott för fler. Många aspekter av trampbilsåkande går dessutom att föra över till vanlig racing, som bland annat känslan för fart och vikten av att svänga rätt i kurvor. Vår förhoppning är att deltagarna ska tycka aktiviteten är kul men också att de intresserar sig för våra andra racingformer.”

Disa GlaserUtbildningsansvarig, Bilsportförbundet

”En framgångsfaktor för att påverka folkhälsan positivt är att erbjuda fysisk aktivitet som inte bara innefattar de traditionella aktiviteterna vi har idag. Det gläder mig därför att många av projekten som blivit beviljade pengar har en intressant ingång som förhoppningsvis kan tilltala fler än de redan idag fysiskt aktiva.”

Daniel BerglindPhD forskare, Karolinska Institutet och jurymedlem, Framåtfonden

Nyheter

Nu är det klart vilka projekt som beviljats medel ur Framåtfonden våren 2019. Åtta projekt får dela på totalt 3 260 000 kronor.

Projekten som beviljats medel ur Framåtfonden våren 2019
Bland de åtta projekten märks bland annat Svenska Bilsportförbundets projekt Hela Sverige trampar som får 370 000 kronor. Syftet med projektet är att tillgängliggöra bilsporten för fler personer. Ett annat intressant projekt är Fitness-sport, som arrangeras tillsammans av Innebandyförbundet, Handbollsförbundet och Ishockeyförbundet. Här är bland annat syftet att få ungdomar att stanna längre inom idrotten genom att fokusera mer på glädje och rörelse än att vinna matcher och odla en elit.

Budo och Kampsportsförbundet, MotoriQ, 425 000 kronor.
Vill öka barns förståelse för idrott med ett nytt, glädjefyllt koncept som fokuserar på rörelseförståelse.
Bilsportförbundet, Hela Sverige trampar, 370 000 kronor.
Vill välkomna fler personer till bilsporten genom att arrangera tillfällen att testa trampbil.
Motionsidrottsförbundet Korpen, Pigg och glad, 430 000 kronor.
Vill med tränarledda pass skapa en lekfull aktivitet som erbjuds för hela familjen, där alla kan vara med utifrån egna förutsättningar.
Simidrottsförbundet, Mer för fler, 285 000 kronor.
Vill introducera ett nytt koncept som kombinerar fem olika simidrotter, något som ska bidra till en ökad rörelseförståelse och få deltagare att testa nya grenar.
Skidförbundet, Fritids på snö, 500 000 kronor.
Vill med konceptet erbjuda aktiviteter där barn på olika sätt glider på snö och inspireras till mer fysisk aktivitet.
Innebandy, Handboll och Ishockeyförbundet, Fitness-sport, 300 000 kronor.
Vill förena fitness-konceptet med lagidrott och skapa en gemensam plats för nybörjare över 12 år.
Fotbollförbundet, Fotboll fitness, 500 000 kronor.
Vill få fler målgrupper i rörelse genom att erbjuda tränarledda pass utan fokus på prestation eller resultat.
Ishockeyförbundet, Pay & Play, 450 000 kronor.
Vill organisera rekreationsishockey och skapa tillfällen för spontanaktivitet på isen.

Sök medel

Är du intresserad av att söka medel ur Framåtfonden?
Medel delas ut två gånger per år och det är specialidrottsförbunden (71st) som har möjlighet att söka.

Kontakta ditt specialidrottsförbund om du har någon idé som du tror passar in under Framåtfonden. Vi vill att projektidéerna ska inkluderar fler och syfta till att få fler människor i rörelse. En jurygrupp bestående av personer från Riksidrottsförbundet, Svenska Spel samt forskare inom fysisk aktivitet från Karolinska Institutet utvärderar sedan projekten baserat på deras förmåga att utmana den traditionella synen på träning och tävling samt sänka trösklarna för barn, ungdomar, vuxna och äldre att kunna vara fysiskt aktiva hela livet.

Sammanställning över alla projekt som beviljats medel ur Framåtfonden

Specialidrottsförbund Projektidé
Svenska Badmintonförbundet Best on court
Svenska Basketbollförbundet 3X3
Svenska Friidrottsförbundet Sverige på fötter
Svenska Golfförbundet Footgolf
Svenska Gymnastikförbundet Rörelsebanken
Svenska Innebandyförbundet Innebandy 65+
Svenska Kanotförbundet Familjepaddling
Svenska Roddförbundet Kust till kust
Svenska Skateboardförbundet Hela orten rullar
Svenska Basketbollförbundet Playball
Svenska Orienteringsförbundet Hitta Ut
Svenska Kälksportförbundet Kälksport för alla
Svenska Volleybollförbundet Alla kan spela beachvolley
Svenska Bordtennisförbundet +65
Svenska Judoförbundet Falltrygghet
Svenska Tennisförbundet Tennis på gatan
Svenska Rugbyförbundet NCX
Svenska Danssportförbundet Each one teach one
Svenska Hockeyförbundet Rörelsekurvan
Sveriges Akademiska idrottsförbund Utbildning för aktivitetsledare
Svenska Brottningsförbundet Wresfit
Svenska Badmintonförbundet Fortsatt satsning på projektet Best on Court
Svenska Orienteringsförbundet Fortsatt satsning på projektet Hitta Ut
Svenska Roddförbundet #Rowchallange
Svenska Roddförbundet Fortsatt satsning på projektet Kust till kust
Svenska Tennisförbundet Fortsatt satsning på projektet Tennis på gatan
Svenska Basketbollförbundet Hemmaplan
Svenska Skyttesportförbundet Target Sprint
Svenska Kanotförbundet Fortsatt satsning på projektet Familjepaddling
Svenska Bowlingförbundet Bowla mera

Framåt för fler i rörelse övningsbank

I övningsbanken har vi samlat de projekt där rörelseövningar står i centrum. Rörelseövningarna fokuserar på viktiga moment som behövs som grund i alla idrotter, exempelvis bra balans och koordination. Materialet i banken kan användas av idrottslärare, föreningsledare eller dig som söker inspiration till eftermiddagens lekstund med barnen. Ta del av övningarna och bli inspirerad till att röra på dig.

Rörelsebanken är fylld med exempel på motorisk träning för barn mellan 7 och 12 år.

På rörelsekurvan.se finns olika lekar som är lätta att utföra i hemmamiljö och som utvecklar olika rörelseförmågor som är viktiga att få med sig i tidig ålder.

#framåtförflerirörelse