Mikael Franzén och Lovisa Ekman

Svenska Spel förstärker koncernledningen – Mikael Franzén ny Chef Spelansvar & Datadriven transformation och Lovisa Ekman ny Chef IT

I arbetet med att framtidssäkra Svenska Spel gör företaget nu förändringar i koncernledningen. Nuvarande IT-direktören Mikael Franzén blir chef för den nya koncernfunktionen Spelansvar & Datadriven transformation. Ny Chef IT blir Lovisa Ekman som närmast kommer från rollen som chef för Corporate IT på Svenska Spel. De tillträder sina nya tjänster i koncernledningen den 1 april.

Svenska Spel genomför sedan hösten ett arbete för att framtidssäkra koncernen. Det sker genom en översyn av organisation, arbetssätt och kostnader för att skapa utrymme för tillväxt. Svenska Spel har nu beslutat om en ny organisation som gäller från den 1 april och som bland annat innehåller en ny koncernfunktion. Det innebär också två förändringar i koncernledningen som syftar till att stärka Svenska Spels ledande position inom spelansvar, öka förmågan att fatta datadrivna beslut i hela koncernen samt fortsatta satsningar på IT och Tech.

Chef för den nya koncernfunktionen Spelansvar & Datadriven transformation blir Mikael Franzén som har varit IT-direktör på Svenska Spel sedan 2019. Ny Chef IT blir Lovisa Ekman som har arbetat på Svenska Spel sedan 2018, närmast som chef för Corporate IT.

– Jag är väldigt glad att välkomna Mikael Franzén och Lovisa Ekman i sina nya roller. De ansvarar för viktiga områden i vårt arbete med att säkerställa att Svenska Spel går in i framtiden som en fortsatt stark och konkurrenskraftig koncern. Mikael och Lovisa är dessutom erfarna ledare som är uppskattade av såväl medarbetare som koncernledning, säger Erik Strand, vd och koncernchef Svenska Spel.