Idrotten – en positiv kraft i samhället

Svenska Spel har haft ett partnerskap med idrotten sedan 1934 och det är en viktig del av vår verksamhet och vårt samhälls­engagemang. En ytterligare del inom vårt samhällsengagemang är att vårt överskott går  till statskassan och därmed tillbaka till hela samhället. Som Sveriges största idrottssponsor har vi en unik möjlighet att påverka, bidra till och utveckla idrotts­rörelsen och ­indirekt även ­samhället i stort. Vårt bidrag till forskningen är en annan ­viktig del av vårt samhälls­engagemang eftersom hela ­branschen kan dra nytta av forskning om hur ­spelproblem kan förebyggas.

Tillsammans bidrar vi till ett bättre samhälle genom idrotten

Elitidrottsstipendiet
I över 40 år har Svenska Spel och Riks­idrottsförbundet delat ut Elitidrotts­stipendiet. Vi gör det för att vi vet att många av våra främsta svenska idrottare inte bara tävlar på högsta nationella, och till och med internationella, nivå. Många studerar också på högskola och universitet. Vi, precis som idrottarna själva, vet att en elitidrottssatsning någon gång
tar slut. Att förbereda sig inför en karriär bortom de stora arenorna är därför viktigt för den som är elitidrottare. Som Sveriges största idrottssponsor, från gräsrot till elit, vill vi vara med och underlätta den resan.
Elitidrottsstipendiaterna visar på en stor bredd inom svensk idrott. De representerar många olika specialidrotts­förbund och olika idrotter.
För att ­tilldelas stipendiet måste de sökande ligga på den absolut yttersta nivå inom sin idrott.

Fakta om Elitidrottstipendiet 2022–2023

 • Antal sökande var 373 idrottare från 56 olika specialidrottsförbund.
 • Av de sökande var 186 män (50 procent) och 187 kvinnor (50 procent).
 • 50 stipendier à 50 000 kronor delas ut.
 • Stipendiaterna är från 32 specialidrottsförbund och 38 olika idrotter.
 • 27 stipendiater är kvinnor (54 procent) och 23 är män (46 procent).
 • Samtliga stipendiater studerar på universitet/högskola

Gräsroten ger dig chans att påverka ungdomsidrotten

Varje år sponsrar Svenska Spel ungdomsidrotten med över 100 miljoner kronor. En stor del av dessa medel betalas ut genom sponsringsinitiativet Gräsroten. Under 2022 betalade vi ut hela 35 miljoner kronor. Över 8 500 föreningar inom 73 olika idrotter, från fotboll till skateboard, fick dela på pengarna. För många klubbar gör stödet reell skillnad. Det kan till exempel betyda att man kan åka på cup istället för att stanna hemma eller starta upp en ny sektion och välkomna fler deltagare.

Det är Svenska Spels kunder som bestämmer vart pengarna ska gå. Kunderna väljer till vilken eller vilka föreningar man vill att bidraget ska stötta vilket sker automatiskt varje gång kunden spelar i butik eller online. Det är enkelt, kostar inget extra, all information finns på svenskaspel.se/grasroten.

Tillsammans för fler i rörelse

För många rör på sig för lite – det vill vi på Svenska Spel ändra på. Ihop med Riks­idrottsförbundet (RF) driver vi projektet Tillsammans för fler i rörelse. Vi drar nytta av special­idrotts­förbun­dens kunskap och ­kreativitet för att inspirera så många som möjligt – barn, unga, vuxna och äldre – att vara fysiskt aktiva. Tillsammans för fler i rörelse består av två delar: sponsring av 63 specialidrottsförbund och Rörelsefonden, där specialidrotts­förbunden kan söka medel för projekt­idéer som gör det enklare för folk att röra på sig.

Under 2022 betalade Rörelsefonden ut drygt 3 miljoner kronor.

100 mkr

till ungdomsidrotten
varje år

70

idrottsförbund samarbetar vi med kring jämställdhet, mångfald m.m.

Idrott för alla

Sveriges idrottsrörelse engagerar över 5 miljoner ­människor. Det gör idrotten till landets största folk­rörelse. Svenska Spel jobbar för att var och en som vill
ska kunna vara en del av idrotten. Därför har vi startat ­initiativet Idrott för alla.
Svensk idrott har fortfarande en hel del utmaningar och arbete kvar att göra när det kommer till jämlika ­förutsättningar.
Initiativet Idrott för alla handlar om allt från kravställning och uppföljning
till utbildning och inspiration, men också Svenska Spels interna målsättningar och ­aktiviteter.

Svenska Spel har, bland mycket annat:

  • Formulerat mål om att fördela våra sponsringsmedel jämställt, vi investerar lika mycket resurser inom dam­idrotten som herr­idrotten.
  • Som mål att höja marknadsvärdet på damidrott genom att bland annat ha det bästa utbudet på spel och på olika sätt bidra till att öka intresset för dam­fotboll som spelobjekt.
  • Uppdaterat vår leverantörskod så att den inkluderar krav på ett aktivt arbete för ökad jämlikhet och mångfald hos de förbund och föreningar vi sponsrar. Arbetet följs upp årligen i en digital plattform samt i löpande dialoger.
  • Bestämt att öronmärka pengar för specifika projekt som bidrar till ökad jämlikhet och mångfald, samt ta fram verktyg och utbildningar till idrottsrörelsen för att driva arbetet framåt.

Tillsammans med samarbetspartners och våra kunder kan vi bidra till ett bättre samhälle.

Stora kliv framåt inom jämlikhetsarbetet

Som en del i initiativet Idrott för alla har vi tagit fram ett självskattningsformulär i Worldfavor, den digitala plattform som vi sedan tidigare även följer upp våra leverantörer i. Där får de drygt 70 idrottsförbund vi samarbetar med svara på frågor kring hur de arbetar med jämställdhet och mångfald samt signera vår uppdaterade leverantörskod. Syftet är att se hur långt de kommit och var vi behöver lägga resurser för att utveckla arbetet.

När ett idrotts­förbund har svarat på formuläret och signerat uppförandekoden följer vi upp deras arbete i samband med övriga årliga uppföljningar.

Vi samarbetar även med organisationen Fairpay för att säkerställa att vi använder oss av vedertagna begrepp, definitioner och uträkningsmetoder för jämlik idrott och en jämställd resursfördelning. Fairpay har lång erfarenhet av jämlikhetsarbete inom idrottsrörelsen.

Vi har även en nära dialog och kunskaps­utbyte med Riksidrottsförbundet samt med de drygt 70 idrottsförbund vi samarbetar med.

Genom att berätta om det här arbetet hoppas vi också kunna inspirera andra sponsorer att ta tillvara de möjligheter som finns för att bidra till ett bättre samhälle och att räkna in även mjuka värden i kalkylen.

Svensk hockey satsar på jämställdhet

Svenska Spel är ny huvudsponsor till Svenska Damhockeyligan (SDHL), Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan (HA). Sponsorskapet är femårigt och innebär en historisk satsning på att göra svensk hockey mer jämställd. En annan viktig del i samarbetet med de tre ligorna är det förebyggande arbetet mot matchfixning och ­spelproblem. SDHL, som numera heter Svenska Spel Damhockeyligan, får extra resurser och bättre möjligheter att utbilda och certifiera tränare.

”Som Sveriges största idrottssponsor är vi ­väldigt stolta över det nya avtalet med SDHL, SHL och HA. Ligorna ser ett stort värde i att vi gör hockeyn mer ­jämställd. Det kommer att stärka svensk hockey som ­helhet.”

Basket för fler

Basket gör det enkelt att träffas, röra på sig och ha kul. Men tyvärr är många basketplaner utomhus i dåligt skick. Svenska Basketbollförbundet bestämde sig för att göra något åt det och startade initiativet Nothing but Net. Det går ut på att rusta upp och skapa fler utomhus­basketplaner. Nothing but Net handlar också om att få fler att upptäcka glädjen i att spela basket ute. I somras fick barn och unga prova på sporten med hjälp av ungdomsledare som var på plats på utomhusbasketplaner.

För att få koll på vilka basketplaner som behövde rustas upp uppmanades alla basketintresserade att ta bilder på trasiga korgar. Bilderna lades upp på Instagram och taggades med #nätaktion och den lokala basketföreningen. Det blev 1 000 nya basketnät tack vare medel från Tillsammans för fler i rörelse och Rörelsefonden. De nya näten sätts nu upp i hela landet.

Sponsring

Svenska Spel är Sveriges största idrottsponsor och årligen stöttar vi svensk idrott, från gräsrot till elit, men hundratals miljoner kronor.

Forskning

Genom vårt oberoende forskningsråd delar vi årligen ut fem miljoner kronor till forskning om spel och förebyggande insatser mot spelproblem

Spelkoll

Vi vill att spel ska vara till glädje. Därför jobbar vi med en rad olika verktyg för att våra kunder ska ha kontroll över sitt spelande. Tillsammans har vi spelkoll.