För arbetsgivare

Verkar det som att någon av dina medarbetare spelar mycket? Pratar han eller hon mycket om spel på jobbet? Går det ut över hans eller hennes yrkesliv?

Det är viktigt att det finns tydliga regler för vad som gäller på arbetsplatsen när det kommer till spel, särskilt om spel förekommer på arbetstid.

Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att förebygga ohälsa i arbetet och ge anställda den företagshälsovård som arbetet kräver.

Det är svårt att avgöra om en anställd har spelproblem. Men du bör agera om han eller hon exempelvis har:

  • Begärt förskott på lönen
  • Varit ovanligt trött
  • Haft svårt att passa arbetstiderna
  • Haft upprepad korttidssjukfrånvaro
  • Uppträtt allmänt oärligt

Fokusera på de arbetsrelaterade aspekterna

Oavsett om de här signalerna har att göra med spelproblem eller inte, så är det viktigt att ta ett samtal med medarbetaren. Visa att du bryr dig om personen, är bekymrad för hans eller hennes hälsa, men också att du ställer krav på förändring. Genom att ta ditt ansvar som chef kan du hjälpa medarbetaren att ta tag i en svår situation.

Beroende på hur situationen utvecklar sig, så har du flera alternativ för att hjälpa medarbetaren vidare. Du kan boka in ett besök för medarbetaren på företagshälsovården, eller uppmana till besök på en spelberoendeförening. Du kan också hjälpa den anställde till kontakt med behandlingshem och helt eller delvis stå för kostnaden.

Ett överdrivet spelande är mycket sällan arbetsrelaterat och därför inget som arbetsgivaren är skyldig att engagera företagshälsovården för. Det är därför företagets vilja och policies som styr vilken hjälp företaget bekostar.

Ta råd från Stödlinjen

Den nationella Stödlinjen kan ge dig fler professionella råd kring din medarbetare. Det kostar ingenting att kontakta dem och du kan vara helt anonym. Ring 020-81 91 00 eller gå in på stodlinjen.se för att chatta eller maila. Du kan också ta kontakt med en lokal spelberoendeförening.

Kontakta Alna för hjälp

Alna erbjuder rådgivning och stöd till arbetsgivare om hur man kan förebygga och hantera situationer som berör någon form av skadligt bruk på arbetsplatsen. Alna kan hjälpa till vid allt ifrån att ta fram policys till behandling och utredning av individuella ärenden. Läs mer om Alnas utbildningar på www.alna.se

Pausa från spel

Med Spelpaus kan du ta en paus från ditt spelande. Du kan själv välja om du vill ha en tidsbegränsad paus eller om den ska gälla tills vidare.

Stödlinjen

Till Stödlinjen kan alla som har frågor kring spelproblem höra av sig, både spelare och anhöriga. Där får du information och hjälp genom att prata eller chatta med en rådgivare.