EN | SV
Svenska SpelSvenska Spel

Facts about Svenska Spel's result areas

Net gaming revenue, MSEK 2013 2012 Change,  MSEK Change,  %
Sports games & Lotteries 6,766 6,615 151 2.3%
Vegas 1,796 2,014 –218 –10.8%
Casino Cosmopol 1,167 1,186 –19 –1.6%
Svenska Spel total 9,729 9,815 –86 –0.9%

Share: