VD HAR ORDET

”Vi ska maximera kundupplevelsen och skapa tillväxt, men det ska ske med sunda intäkter”

Vi investerar i framtidens spelupplevelser
På en marknad där konkurrensen är tuff lyckades Svenska Spel öka nettospelintäkterna under 2016 och har en fortsatt stark marknads­position. Vi fokuserar på att förbättra kundernas upplevelser i de olika kanalerna, framförallt online.

Positivt helårsresultat – många vinnare

I likhet med tidigare år uppvisar Svenska Spel ett positivt helårsresultat för 2016. Rörelseresultatet förbättrades med 63 miljoner kronor eller 1,3 procent, vilket ger ett resultat på 4 866 miljoner kronor, ett överskott som utbetalas till vår ägare staten. Rörelsemarginalen uppgick till 22,2 procent vilket är något över ägarmålet på 22 procent. Totalt betalade vi ut 12,5 miljarder i vinster till våra kunder och Sverige fick 349 nya miljonärer.

Nettospelintäkterna ökade med 32 miljoner kronor eller 0,4 procent. Vårt fokus är att utveckla det digitala kundmötet i framförallt mobilen och det är därför glädjande att se att nettospelintäkterna i mobilen ökade med 57 procent. Försäljningen online ökade totalt med 232 miljoner kronor, en tillväxt med 14 procent i jämförelse med föregående år.

Under året såg vi en positiv utveckling av sportspelsprodukterna Stryktipset, Europatipset och Oddset Mixen. Bland turspelen positionerar sig Eurojackpot alltmer som en omtyckt produkt av kunderna och når nästan 400 miljoner i nettospelintäkter, vilket är en ökning med 34 procent. Även försäljningen av Keno och Bingo ökade tack vare lyckade kampanjer samt lanseringen av Bingo i mobilen. Däremot såg vi en försämring för Triss, främst på grund av ökad konkurrens i butik och Lotto tappade men med fördel för Eurojackpot. Inom våra kasinospel uppvisade bordsspelen en positiv utveckling medan spel på spelautomater på fysiska kasinon, spel på Vegas värdeautomater samt Poker minskade under perioden främst på grund av fortsatt ökad konkurrens från nätkasino.

Nya kundupplevelser

För att möta kundernas efterfrågan framförallt i de digitala kanalerna har vi de senaste åren gjort stora investeringar i nya moderna tekniska plattformar. Satsningar på innovation, produkt- och tjänsteutveckling, modern IT-infrastruktur, ny analysplattform m.m. förväntas leda till snabbare och utökade möjligheter att förbättra kundernas upplevelse, stärka spelansvaret och höja kostnadseffektiviteten. Omfattande investeringar med den senaste tekniken sker även i nya ombudsterminaler och Vegasautomater för att säkra en långsiktigt viktig affär.

För att stärka kundernas upplevelse lanserade vi i början av 2016 en ny sajt med förbättrade tjänster och spelansvarsverktyg, samt en app för sportspelskunderna. I den nya appen kan kunden spela, få målservice och se live-rapporter från matcher, samt få notifieringar för samtliga sportspel online. Antalet spelobjekt och mängden livespel har fördubblats jämfört med föregående år och tjänster för liverättning och statistik har förbättrats.

För att möta aktuella trender och kundernas önskemål har vi under 2016 sökt tillstånd för ett antal nya spelformer, såsom e-sport, fantasy sport, samt höjda återbetalningsnivåer. Sedan 2014 väntar vi på beslut om vår ansökan gällande nätkasino. Min förhoppning är att vi under 2017 ska få positiva besked på våra ansökningar. Tillstånden är viktiga för att möta konkurrensen och kundernas efterfrågan på attraktiva spel, samt för att stärka ägarvärdet.

Mot slutet av 2016 uppgick nöjd-kund-index (NKI) till 68, vilket är något högre än föregående år. Kundnöjdheten är fortsatt högre bland de mer frekventa kunderna och de som spelar sportspel. Allmänhetens förtroende för Svenska Spel, dess varumärken och ansvarstagande är avgörande då konkurrenterna erbjuder liknande produkter och tjänster. Imagevärdet som mäter andelen svenskar mellan 18 och 75 år som är positiva till bolaget uppgick till 55 procent för fjärde kvartalet 2016, vilket är i linje med föregående kvartal. Vår närmaste konkurrent har ett imagevärde på 33 procent.

Vi värnar konsumentskyddet

Senast den 31 mars 2017 ska statens utredare Håkan Hallstedt presentera sin spellicensutredning. På Svenska Spel välkomnar vi en licensmarknad där alla aktörer omfattas av samma villkor. Det är av största vikt att den nya regleringen säkerställer att alla aktörer som får en licens upprätthåller ett starkt konsumentskydd. En hög kanalisering är viktig för en långsiktigt hållbar spelmarknad, men det får inte ske på bekostnad av konsumentskyddet, det skulle alla förlora på.

Svenska Spel arbetar sedan flera år med att motverka matchfixning. Vi övervakar noggrant alla tecken på avvikande spelmönster och kan därför ofta upptäcka misstänkt matchfixning. Tyvärr finns det luckor i lagstiftningen som gör det svårt att straffrättsligt komma åt de som sysslar med matchfixning. Därför är det mycket positivt att spelutredare Håkan Hallstedt aviserat att han kommer att föreslå en lag om spelfuskbrott som en del av sin spelutredning.

Våra spelansvarsverktyg har effekt

Våren 2016 genomfördes på Svenska Spels uppdrag, en extern oberoende utvärdering av våra spelansvarsverktyg. Slutsatserna är att spelansvarsverktygen fungerar och ger effekt och att de kunder som använder verktygen spelar mindre riskfyllt.

Sedan 2014 stöder Svenska Spel en forskningstjänst i beroendemedicin med inriktning på spelberoende vid Lunds universitet. I december utsågs Anders Håkansson till Sveriges första professor i medicin med inriktning på spelberoende. Vi är med och delfinansierar tjänsten med 2,5 miljoner kronor per år under fem år.

Idrott en del av vår historia och kultur

Svenska Spel har en stark relation till svensk idrott och idrotten är också en del av vår historia och företagskultur. Som Sveriges största idrottssponsor är vår ambition att bidra till att svensk idrott utvecklas på såväl bredd- som elitnivå. Under året har vi tecknat nya treåriga avtal med både Svenska Bandyförbundet och Svenska Innebandyförbundet. I oktober 2016 lanserade vi även nya sponsringsriktlinjer, där vi klargör för våra sponsringsmottagare hur de förväntas agera i frågor som rör mänskliga rättigheter, mångfald och arbetsvillkor.

Barn- och ungdomsverksamheten hos landets idrottsföreningar fick i november ett välkommet ekonomiskt tillskott. Genom Svenska Spels initiativ Gräsroten har våra kunder varit med och fördelat 50 miljoner kronor till 7 972 föreningar inom 71 olika idrotter. Inte bara idrottsföreningarna, utan även Svenska Spel arbetar inkluderande för samhällets bästa. Jag är stolt över att kunna lyfta fram Casino Cosmopols mångfaldsarbete; hela 35 procent av våra cirka 1 400 kasinomedarbetare har utländsk bakgrund.

Framåtblick

Vi ska ge kunderna ännu bättre spelupplevelser utifrån våra välkända varumärken och även utveckla nya efterfrågade produkter och tjänster. Vi ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och attrahera den bästa kompetensen. Vårt hållbarhetsarbete och ansvarskultur är en konkurrensfördel som vi värnar om och investerar i. Sammantaget ska vi maximera kundupplevelsen och skapa tillväxt, men det ska ske med sunda intäkter med fokus på mobilen. Vi ser med spänning fram emot 2017 och mot en förändrad spelmarknad på lika villkor, där spel är till glädje för alla.

Visby, februari 2017


Lennart Käll
VD och koncernchef