Årsredovisning 2018

Klicka för meny
Ett blir Två

Hela Sveriges spelbolag

258 miljoner

Svenska Spels årsredovisning

Hela årsredovisningen som pdf
0 MDKR Nettospelintäkter
0 MDKR Bidrag till statskassan
0 % Rörelsemarginal
0 MDKR Spelvinst till kunderna
0 Ombud och partners
0 MSEK Till ungdomsidrotten

Viktiga händelser 2018

2018 var ett historiskt år för Svenska Spel. Året präglades av förberedelser inför den nya spelmarknaden som vid årsskiftet öppnade för reglerad konkurrens under svensk tillsyn. Svenska Spel anpassade organisationen och delade upp spelverksamheten i tre separata affärsområden.

2018 blev också året då Svenska Spel delade ut flest miljonvinster i hela landet – och den högsta spelvinsten dittills i Sverige genom Eurojackpot. Vi skrev nya sponsringsavtal med Svenska Fotbollsförbundet, Elitfotboll Dam, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Handbollsförbundet, Svensk Elithandboll och Svenska E-sportföreningen.

258 miljoner
VD har ordet

”Fullt fokus på våra kunders spelupplevelse”

Patrik Hofbauer, vd och koncernchef för Svenska Spel, reflekterar kring året som har gått och ger sin bild av Svenska Spels förändringsarbete och framtida fokus.

Spela upp

En koncern, tre affärsområden

Inför den nya omreglerade spelmarknaden har Svenska Spels spelverksamhet delats upp i tre affärsområden med separation av spelkonton och kunddatabaser. Svenska Spel är fortsatt en sammanhållen koncern med koncerngemensamma funktioner. Våra affärsområden är Sport & Casino, Tur och Casino Cosmopol & Vegas.

Affärsområde Sport & Casino

0 % Marknadsandel
0 MSEK Nettospelintäkt
Läs mer

Affärsområde Tur

0 % Marknadsandel
0 MSEK Nettospelintäkt
Läs mer

Affärsområde Casino Cosmopol & Vegas

0 % Marknadsandel
0 MSEK Nettospelintäkt
Läs mer

Hållbarhet

Hållbarhet är ett prioriterat område för Svenska Spel. För oss som spelbolag handlar det i första hand om spelansvar men även om affärsetik och anti-korruption. Vi bidrar till Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Med utgångspunkt i vår vision och affärsidé är vår övergripande ambition att skapa långsiktigt värde för kunder, ägare och medarbetare. Vårt hållbarhetsarbete ger också effekt för hela samhället.

Erkännanden och medlemsskap

Vi vill skapa glädje i vardagen för alla våra kunder genom att erbjuda spännande och underhållande spelupplevelser på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Vårt spelansvarsarbete genom åren har utvidgats och vunnit flera erkännanden. Svenska Spel deltar aktivt i olika nätverk där vi är medlemmar.

Under 2018 anslöt vi oss till det växande antalet medlemmar i European Casino Association som är certifierade enligt Responsible Gambling Framework.

Svenska Spel är certifierat enligt World Lottery Associations spelansvarsprinciper. Certifieringen gäller fram till 2022.

Svenska Spel är certifierat enligt The European Lotteries spelansvarsstandard.

Svenska Spel är medlem i CSR Sweden, ett svenskt företagsnätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och samhällsengagemang.

Branschorganisationen Sper bildades för 15 år sedan av bland andra Svenska Spel, för att skapa branschöverenskommelser och skydda konsumenterna.

Svenska Spel bidrar till Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Den nya spelmarknaden

Den 1 januari 2019 genomfördes omregleringen av den svenska spelmarknaden, med en ny spellagstiftning, ett licenssystem och en förstärkt tillsynsmyndighet. Alla aktörer som erbjuder spel ska ha licens och omfattas av betydande spelansvar. Den svenska marknaden består från årsskiftet av tre delar – en konkurrensutsatt del, en del som förbehålls staten och allmännyttiga ändamål, och en del med fortsatt ensamrätt för staten. Svenska Spel är verksam på samtliga.

Den svenska spelmarknaden per delmarknad

Marknadsandelar (nettospelintäkter)
Sverige 2014–2018

Medarbetare

Medarbetarna driver Svenska Spel framåt. Att jobba för oss är inte, och ska inte vara, som att jobba på andra arbetsplatser. Som medarbetare på Svenska Spel är man delaktig i att skapa underhållande spelupplevelser. Vi strävar efter att vara ett attraktivt bolag och en arbetsgivare i tiden där stolta medarbetare i sann laganda utvecklas på ett professionellt sätt.
Vi är Svenska Spel. Vi är ett lag.

Medarbetare

Spel ska vara till glädje för alla

Svenska Spel är den svenska marknadens största och mest välkända spelbolag. Oavsett om våra kunder möter oss i våra digitala eller fysiska kanaler, i storstäderna eller på landsbygden, vill vi att spel ska vara till glädje för alla. Mycket är nytt, men mycket är också som det har varit. Svenska Spel förblir en trygg hamn i spelvärlden. Svenska Spel är hela Sveriges spelbolag.

Webbversionen av årsredovisningen innehåller endast utvalda delar av originalversionen. Den kompletta årsredovisningen inklusive finansiell information och hållbarhetsredovisning kan laddas ner nedan.

Hela årsredovisningen som PDF