Patrik Hofbauer

Viktigt att landa rätt i besluten om spelmarknadsutredningen

Nyligen gick svarstiden ut för remissyttranden över Anna Lena Sörensons spelmarknadsutredning: ”Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden. I dagarna har också åsikterna kring utredningen duggat tätt i samband med att remissinstanserna skickat in sina yttranden. Även Svenska Spel har skickat in ett remissvar, vilket går att läsa i sin helhet här.

Det är naturligt att mycket av fokus hamnar på det remissinstanserna saknar eller vill ändra på i utredningens förslag. Jag vill därför understryka att vi på Svenska Spel anser att Sörenson överlag gjort ett bra arbete och vi ställer oss bakom de flesta av förslagen i slutrapporten. Jag tänker då särskilt på förslaget om att införa en modell för riskklassificering. Det är något Svenska Spel argumenterat för under många år. Att Spelinspektionen ges i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten utarbeta en riskklassificeringsmodell känns logiskt. I detta arbete tror jag också att vi spelbolag kan bistå med värdefulla kunskaper.

Vi håller också med utredaren som avråder från att införa krav på ”särskild måttfullhet” för marknadsföring av spel. Det finns inget att vinna på en överreglering och det är för tidigt att dra slutsatsen att nuvarande krav på ”måttfull marknadsföring” är otillräckligt.

Mycket är som sagt bra i utredningen, men det finns också några områden där vi är av en annan uppfattning. Vi anser att spel som är förknippade med lika stor risk bör omfattas av samma eller likvärdiga regler. Vi noterade därför med förvåning att utredaren föreslår att den tillfälliga förlustgränsen på 5 000 kr per vecka vid spel på värdeautomater (Vegas) ska göras permanent. Samtidigt vill inte utredaren se någon motsvarande permanent begränsning av insättningsgränserna för onlinespel som nätcasino. Det finns inget som talar för att risken är högre för Vegas än nätcasino (snarare tvärtom). Ändå föreslås hårdare regler för Vegas. Vad är logiken i det?

Vår utgångspunkt är att spel med samma risk ska regleras på ett likvärdigt sätt. Vi anser att utredningens förslag om anpassade regler för bonuserbjudanden ska gälla för alla skraplotter och nummerspel – oavsett vem som tillhandahåller dem. I likhet med de allmännyttiga lotterierna tillhandahåller Svenska Spel Tur lotterier med låg risk då det är fråga om låga insatsmöjligheter per lott, långsamma spel och en låg vinståterbetalningsnivå. Det finns inget skäl att undanta Svenska Spel Turs skraplotter och nummerspel från de anpassade reglerna kring bonuserbjudanden.

Slutligen vill jag nämna en åtgärd, som förvisso låg utanför spelmarknadsutredningens uppdrag, men som är viktig. Regleringen av snabblån måste ses över. I dag kan personer med spelproblem lätt och snabbt ta lån för att finansiera sitt spelande. Det finns ett tydligt samband mellan överskuldsättning och problemspelande. Vi vill att det införs ett nationellt kreditregister och att krav ställs på kreditgivare att i realtid kontrollera en persons totala skuldsättning innan nya lån beviljas. Det skulle minska skadeverkningarna och de osunda intäkterna.

Spelmarknadsutredningen fick i uppdrag att presentera förslag kring de frågor som av olika skäl inte rymdes inom den mer än fyra år gamla spellicensutredningen Det är hög tid att regeringen fattar beslut i dessa frågor. Än viktigare är att besluten landar rätt.

PATRIK HOFBAUER
Vd och koncernchef, Svenska Spel