Vi ses i Almedalen – men i år digitalt

Det finns många sätt att beskriva Almedalsveckan. För mig är de personliga mötena arrangemangets främsta kännetecken. Att på plats i Visby kunna träffa både gamla och nya bekantskaper och samtala kring aktuella frågor – det är för mig kärnan i Almedalsveckan. Sällan har väl behovet att träffas på riktigt varit större än nu? Efter mer än ett år med restriktioner och social distansering hade jag önskat att vi alla kunnat mötas på plats i Visby första veckan i juli. Nu blir det inte riktigt så. 

Almedalsveckan genomförs, men i nedkortad digital form utan krav på att genomföra arrangemangen från Visby. Arrangörer kan fritt välja att genomföra sina aktiviteter från annan plats i landet eller helt digitalt. Det är såklart positivt att Almedalsveckan genomförs och inte ställs in helt som förra sommaren. Samtidigt hör jag att förhållandevis få organisationer och företag kommer delta på plats i Visby. Jag har full förståelse för att många gör det valet. Samtidigt ger beslutet om en digital Almedalsvecka kännbara effekter på det lokala företagandet.  

Svenska Spel har huvudkontoret i Visby och vi är en stor arbetsgivare på ön. Det är viktigt för oss att stötta gotlänningarna och Gotland på alla sätt vi kan. Almedalsveckan är vanligtvis en betydande inkomstkälla för det lokala näringslivet och de restriktioner som pandemin fört med sig har påverkat många företag negativt. För oss på Svenska Spel är det en självklarhet att arrangera våra seminarier på plats i Visby. 

Från en takterrass nära Donners plats kommer vi den 5 juli att livesända tre seminarier. Vår förhoppning är att vi kan ge tittarna en känsla av ett sommarsoligt Visby – även om man inte kan delta på plats.

Vi inleder med två seminarier med koppling till Svenska Spels engagemang i svensk idrott. Först tar vi oss an frågan om hur vi får fler människor i rörelse under och efter pandemin. Den fysiska aktiviteten har sjunkit till en alarmerande låg nivå, något som försämrats ytterligare till följd av pandemin.  

I det efterföljande seminariet kommer en panel diskutera hur vi uppnår målet om en idrott där alla får plats att idrotta på sina egna villkor. Hur kan idrottsrörelsen, politiken och näringslivet samverka i det arbetet?

På vårt avslutande seminarium tittar vi närmare på det växande problemet med överskuldsättning genom snabblån och vilken effekt ett nationellt kreditregister skulle kunna ha.

Seminarierna sänds på Youtube och är öppna för alla. Du hittar mer info här. Jag hoppas att du vill följa sändningar och delta i samtalen om hur vi bäst tar oss an dessa utmaningar.  

PATRIK HOFBAUER
Vd och koncernchef Svenska Spel