Vi satsar på sänkta trösklar för att få Sverige i rörelse

Svenska Spel vill hjälpa till med att skapa en idrottsrörelse där alla är välkomna, oavsett ambition eller prestationsnivå. Därför fortsätter vi nu med satsningen Tillsammans för fler i rörelse. Totalt ger Svenska Spels nya avtal med Riksidrottsförbundet 42 miljoner kronor till svensk idrott fram till slutet av 2022.

Idrott och motion är otroligt viktigt för att vi ska må bra, speciellt i dessa pandemitider. Det gäller såväl enkel rörelse i vardagen som tävlingar på elitnivå. Och idrottsrörelsen, som genomgår en extremt tuff period just nu, behöver känna att de har ett långsiktigt stöd.

Därför är jag glad att kunna presentera Svenska Spels nya avtal med Riksidrottsförbundet. Det ger 42 välbehövliga miljoner kronor till svensk idrott och sträcker sig fram till slutet av 2022.

Svenska Spel vill hjälpa till med att skapa en idrottsrörelse där alla är välkomna, oavsett ambition eller prestationsnivå. Därför fortsätter vi nu med satsningen Tillsammans för fler i rörelse. Här får specialidrottsförbunden resurser för att ”sänka trösklarna” så att fler människor vågar prova på de olika sporterna.

I projektet ingår även Svenska Spels och Riksidrottsförbundets Rörelsefond (tidigare Framåtfonden). Därifrån kan förbunden söka medel till nya roliga initiativ som kan locka barn, ungdomar, vuxna och äldre att röra på sig under mer lekfulla former.

Under årens lopp har vi sett många fantastiska projekt födas: Pensionärspingis, orienteringens Hitta ut eller skateboardförbundets Hela orten rullar. Om du vill se några av alla de sköna idéer som blivit verklighet genom Framåtfonden, titta här:
https://om.svenskaspel.se/sponsring/framat-for-fler-i-rorelse/

Andra delar som får tryggade medel genom avtalet är Elitidrottsstipendiet, som gör att idrottare på landslagsnivå får råd att satsa både på sin sport och på sina studier och SM-veckorna, som låter idrottsrörelsen visa sin bredd och mångfald. Dessutom ingår ett matchfixningsavtal för att skydda idrotten mot manipulation och uppgjorda matcher.

Det nya avtalet med Riksidrottsförbundet stöttar både bredden och eliten, precis som vi på Svenska Spel tycker att det ska vara. Nu fortsätter vårt gemensamma arbete med att få fler att upptäcka glädjen i att röra på sig, glädjen med idrott. Det är vi stolta över.

PATRIK HOFBAUER
vd och koncernchef, Svenska Spel