Vd Patrik Hofbauer: Fokusera på problemen där de faktiskt finns

Patrik Hofbauer, vd Svenska Spel, vill se en riskklassificering av spel om inte spelbranschen kan komma överens om åtgärder kring spelreklamen.

”Jag har förhoppning om att hela spelbranschen ska kunna enas om en väg framåt när det gäller spelreklamen. Skulle vi inte lyckas med detta, så är det dags att myndigheterna börjat titta på riskklassificering av spel. På så sätt kan man fokusera på problemen där de finns och ställa högre krav på både marknadsföring och utformning av de spel där risken för spelproblem är som störst.”

I helgen var jag gäst i Ekots Lördagsintervju och blev utfrågad om Svenska Spels roll på den nya licensmarknaden. Självklart fick jag flera frågor om spelreklam, det är ju det som svenska folket förknippar som mest negativt med vår bransch idag. Det är också den fråga som vi diskuterar mest inom spelbranschen just nu.

Dagens spelreklam ger hela branschen ett dåligt rykte, därför tittar nu de båda branschorganisationerna SPER och BOS på gemensamma åtgärdsförslag. Det har varit bra diskussioner med högt i tak. Jag har förhoppning om att vi ska kunna enas kring en väg framåt.

Skulle vi inte lyckas med detta, så är det dags att myndigheterna börjar titta på riskklassificering av spel. På så sätt kan man fokusera på problemen där de finns och ställa högre krav på både marknadsföring och utformning av de spel där risken för spelproblem är som störst.

Redan i Svenska Spels remissvar till den nya spellagstiftningen, så pekade vi på att det behövdes en riskklassificering av spel. Forskningen kring spel visar att det är en enorm skillnad mellan olika spelformer. Folkhälsomyndigheten listar pedagogiskt riskfaktorerna i detta faktablad.

När nationella Stödlinjen 2017 frågade de hjälpsökande vilken produkt de hade störst problem med, så angav 65 procent ”kasinospel online”, alltså nätcasino. Lotter/nummerspel (alltså Lotto, Triss, Bingolotto, Postkodlotter etc) endast ett par procent. Det är skillnad på spel och spel.

Det säger sig självt att spel med hög risk för att utveckla spelproblem behöver ha extra kraftfulla spelansvarsverktyg, en utformning av själva spelen som motverkar beroende och en mer restriktiv marknadsföring. På det sättet skulle vi både få bukt med den mest oönskade reklamen och ett utökat konsumentskydd där det verkligen behövs.

Ilskan över spelreklamen tror jag nämligen ofta bottnar i en rädsla för att den skulle göra fler svenskar spelberoende. Men trots att spelbranschens reklaminvesteringar har femdubblats sedan 2010, så ligger andelen svenskar som bedöms ha ett problemspelande i princip stilla på under två procent. Dessutom har antalet svenskar som spelar om pengar sjunkit de senaste åren.

Att kopplingen mellan spelreklam och spelproblem är svag visas också i två studier från ifjol, dels en rapport som genomförts av Lotteritilsynet, Norges motsvarighet till Spelinspektionen, dels en studie från Per Binde och Ulla Romild, docent på Göteborgs Universitet respektive utredare på Folkhälsomyndigheten. Också psykologen och spelberoendeexperten Anders Nilsson belyste nyligen i sin blogg på spelforskning.se hur vagt sambandet är.

Studierna visar samtidigt att det kan finnas ett undantag: Personer som redan har spelproblem. Enligt Binde/Romild är de överrepresenterade bland personer som upplever att spelreklamen fått dem att spela oftare eller för mer pengar än de har tänkt. Den norska rapporten kommer fram till samma slutsats. Det handlar visserligen fortfarande om självskattningar, så det finns en klar osäkerhet, men vår bransch bör ändå titta på hur vi kan hjälpa de här personerna på bästa sätt. Det är vårt ansvar.

Spelbolagen på den svenska licensmarknaden ska fortsätta att erbjuda svenska folket de spelformer som efterfrågas – i annat fall öppnar vi upp för en illegal marknad. Dit vill vi inte tillbaka. Vi ska inte begränsa valfriheten för den stora majoritet som spelar för att det är kul, för vilka det bara är underhållning och tidsfördriv. Men vi ska heller inte blunda för problemen.

Med en riskklassificering fokuserar vi på problemen där de faktiskt finns. Det skulle även vara ett bra första steg för att återupprätta spelbranschens förtroende i allmänhetens ögon.

PATRIK HOFBAUER
vd, Svenska Spel