Patrik Hofbauer

Välkommen utredning om skärpt lånemarknad – över 100 miljarder skäl till skärpning

Svenska Spel har engagerat sig länge i frågan om att få bort snabblån och överskuldsättning. Det har vi gjort av flera skäl. Dels för att det skapar en ”lyxfälleproblematik”, alltså ett beteende där människor konsumerar för pengar de inte har råd med. Och dels att det är för lätt att ta snabba lån samtidigt som det finns för många oseriösa aktörer på marknaden. Båda delarna är dessutom förödande för den som har spelproblem eller spelmissbruk. Visste du att svenskarnas skuldberg nu är över 115 miljarder kronor hos Kronofogden? Här har vi som samhälle ett ansvar när en enskild person inte kan stå emot. Nu har regeringen äntligen presenterat ett konkret åtgärdspaket och det välkomnar vi.

Utredningen föreslår bland annat ett samlat skuld- och kreditregister som ger en överblick över personers lån vilket inte finns idag, samt sänkt och breddat ränte- och kostnadstak vilket är helt nödvändigt. En uppstramad lånemarknad skulle hjälpa personer med alla typer av beroenden och framför allt undvika personliga tragedier med skuldberg som kanske aldrig går att komma över.

För spelmarknaden har lagen successivt skärpts de senaste åren. Det har varit befogat och det har hjälpt spelbolag att utveckla sitt spelansvar, men framför allt gynnat ett sunt spelbeteende hos enskilda kunder. Svårigheten uppstår när det inte finns ett samlat register för lån att luta sig mot. Så är det idag.

Spelbolag som tar omsorgsplikten på allvar håller koll på sina kunder – och hjälper dem att själva hålla koll. Vi vill se en liknande koll och kontroll för lån och i synnerhet för snabblån. Det finns betydande hål och gråzoner för lånemarknaden idag vilket har skapat en ”perfect storm” med en daglig ökning av skuldbördan på 20 miljoner kronor hos Kronofogden. Svindlande siffror.

Vilka är då förslagen på skärpning? Hårdare krav på måttfull marknadsföring, skärpt reglering för möjligheten att erbjuda spel på kredit, skärpta regler för kreditprövning, sänkt tak för vilken ränta långivaren kan ta ut av konsumenten är några av förslagen på åtgärder. Det vi saknar är förslag på lånestopp liknande spelpaus.se där man kan spärra sig för (snabb)lån på lång eller kort tid. Den kritiken har vi framfört vårt remissvar.

En av de viktigaste delarna är förslaget om ett register över skuld- och kreditinformation (Skri-register). Syftet är att skapa förutsättningar för bättre kreditprövningar och minska andelen riskfyllda krediter och överskuldsättning. Med den åtgärden på plats är jag hoppfull att allt färre behöver möta ett oöverstigligt skuldberg.

Vi hade gärna sett att utredningen hade gett ännu mer långtgående förslag med exempelvis lånestopp men allt är bättre än nuläget. Idag är det hård koll och kontroll för spelbranschen via omsorgsplikten och vi hade velat se en liknande lösning för låneföretagen. Inget seriöst spelbolag vill att deras kunder spelar för lånade pengar. Vår förhoppning är att alltför lättvindiga snabblån med skyhöga räntor är ett minne blott inom kort.

PATRIK HOFBAUER
Vd och koncernchef, Svenska Spel