Uppdelning av Svenska Spel vårt största IT-projekt någonsin

Svenska Spel separerar sina IT-system för att möta den nya spelmarknadens krav

Marie Loob, t f vd, Svenska Spel: ”För att möta den nya spelmarknadens krav får den konkurrensutsatta delen av Svenska Spel inte kunna dra nytta av information från koncernens övriga delar. Därför kan vi inte ha gemensamma IT-system i samma utsträckning som idag. Det innebär att webbar, appar, kundhanteringssystem med mera nu måste separeras – i praktiken Svenska Spels största IT-utmaning någonsin!”


Den hektiska hösten med förberedelser inför en ny spelmarknad fortsätter. Jag berättade redan i förra blogginlägget om hur vi nu genomför en uppdelning av hela vår verksamhet för att möta regelverket efter nyår. Det kräver mycket av alla medarbetare på Svenska Spel, men en del av företaget som har det extra tufft är IT.

I många avseenden så är Svenska Spel idag ett IT-bolag, där många av våra tekniska lösningar är egenutvecklade. Den konkurrensutsatta delen av Svenska Spel får på den nya spelmarknaden inte kunna dra nytta av information från koncernens övriga delar och därför kan vi inte ha gemensamma IT-system i samma utsträckning som idag. Det innebär att systemen måste separeras på ett eller annat sätt, antingen rent fysiskt eller genom behörighetsstyrning.

Vår IT-chef Jörgen Olofsson har beskrivit detta som Svenska Spels största IT-projekt någonsin. Rent konkret handlar det om att separera webbar, appar, kundhanteringssystem, analyssystem, ombudsterminaler med mera. I princip behöver alla våra systemkomponenter byggas om eller förändras – och det på oerhört kort tid. Förutsättningarna har inte varit kända så länge, regelverk har blivit tydligare först efter hand.

Samtidigt får aldrig våra kunder påverkas. Svenska Spel kan inte stänga butiken för ombyggnad, utan det ska gå precis som vanligt att lämna in sitt spel medan vi gör denna enorma transformation i bakgrunden. Det är ett dubbelarbete som kräver IT-arkitekter, systemutvecklare etc i absolut världsklass och jag är så stolt över att kunna säga att det har vi på Svenska Spel!

Det är något som även IT-branschen har upptäckt. Nyligen gjorde vi en undersökning bland branschfolk, framför allt systemutvecklare och tjänstedesigners, om hur de såg på Svenska Spel som potentiell arbetsgivare. Hela 46 procent av dem kunde tänka sig att arbeta hos oss. 42 procent tyckte att Svenska Spel är ett företag som agerar ansvarsfullt, 43 procent att vi är ett företag där man troligen skulle ha roligt på arbetet.

När jag läste frisvaren på varför man ville jobba på Svenska Spel, så blev jag varm i hjärtat. Några exempel:

”Ansvarsfullt tänker jag. Samt antagligen en del roliga och krävande utmaningar ingenjörsmässigt.” (Man, 27 år, jobbar med Systemutveckling/Data Science/Machine Learning/Tjänstedesign)

”Ny teknik, egenutvecklade system, kompetent personal.” (Kvinna, 41 år, jobbar med Systemutveckling)

”I framkant med IT-lösningar och verkar ha en trevlig atmosfär.” Man, 46 år, jobbar med Systemutveckling

Sådana svar visar att vi har lyckats förmedla vad vi är för slags företag och vilken kultur som råder hos oss.
Jag tror att det är just det som gör oss så väl rustade inför framtidens spelmarknad.

MARIE LOOB
t f VD Svenska Spel