Svenska Spel utbildar elitidrottare mot spelberoende och matchfixning

Svenska Spel utbildar elitidrottare mot spelberoende och matchfixning.

Samtliga svenska elithandbollsspelare har genom Svenska Spels utbildningar fått lära sig upptäcka tecken på spelproblem och misstänkt matchfixning. Nu har vi även börjat utbilda idrottsungdomarna.

Jag har tidigare berättat om hur Svenska Spel arbetar med spelansvar och ger kunderna de verktyg som behövs för att hålla koll på sitt spelande. Verktygen har visat sig fungera mycket väl. En oberoende rapport från företaget Ramböll visade att de hade en reell effekt på spelbeteendet hos spelare i riskzonen.

Vår största utmaning är en annan. Vi behöver få fler kunder att använda dessa effektiva verktyg, få fler att sätta sunda gränser för sitt spelande. För att nå dit behöver Svenska Spel bedriva ett aktivt förebyggande arbete.

Vi har bland annat identifierat elitidrottare som en riskgrupp. En enkät från Centrum för psykiatriforskning ifjol visade att 11 procent av de manliga elitidrottare som svarade föll inom kategorin ”problemspelare”. Jämför det med ca 4% bland svenska män 18-40 år generellt.

Som spelbolag och Sveriges största idrottssponsor känns det självklart att agera! Därför har vi det senaste året gjort en riktad satsning mot svensk elitidrott, där vi utbildar spelarna kring spelansvar, spelproblem och matchfixning. Vi gör det i tätt samarbete med förbunden och Riksidrottsförbundet, som har en bra bild av var utbildningsinsatserna ger bäst effekt.

Syftet är att idrottarna lättare ska kunna upptäcka varningssignalerna både hos sig själva och hos sina lagkamrater. De ska veta vart man vänder sig om man själv eller någon lagkamrat är på väg in i ett spelberoende och vilka verktyg man kan använda för att återta kontrollen.

Fokus ligger framför allt på de stora lagidrotterna. I skrivande stund har 733 svenska elitidrottare genomgått hela webbutbildningen om spelansvar och spelberoende. Satsningen fortsätter även 2018. Bland annat ska alla spelare i innebandyns SSL genomgå en utbildning kring spelberoende och matchfixning innan nästa säsong drar igång.

I takt med att allt fler idrottare genomgår utbildningen, så blir det ringar på vattnet. Nu får vi ständigt nya tips om vilka fler som borde få ta del av informationen.

När vi i höstas genomförde utbildningen med svenska elithandsbollsklubbar, så hördes till exempel röster från de äldre spelarna att ”det här hade man ju behövt höra när man var yngre”. Med start i år kommer nu tjejerna och killarna i de U16- och U18-lag som är anmälda till ungdoms-SM i handboll att genomgå en webbutbildning om spelproblem och matchfixning. Liknande punktinsatser har gjorts för innebandyns ungdomslandslag och för olika fotbollslag på Gothia Cup.

Utbildningar löser inte allt. Så länge det finns spel, så kommer det – tyvärr – att finnas människor som utvecklar ett spelberoende. Men för ett antal unga idrottstalanger, så kan information i rättan tid vara den ögonöppnare som gör att man slipper hamna i problem senare i livet.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel