Svenska Spel förbereder för en spännande framtid

Svenska Spel omstrukturerar för att möta den nya spelmarknaden

”Svenska Spel vill inte se några juridiska tveksamheter, utan vi delar helt enkelt upp spelverksamheten i tre separata bolag i koncernen med egna kundbaser. På så vis kan vi fortsätta att erbjuda våra kunder alla de folkkära spel som de är vana vid, men även några nya spel.” Marie Loob, t f vd för Svenska Spel bloggar om den omstrukturering som företaget genomför.


Efter en fantastisk sommar som redan börjar kännas lite avlägsen, så har jag tagit över stafettpinnen från Lennart Käll och leder Svenska Spel som tillförordnad VD fram till att Patrik Hofbauer kommer på plats i slutet av året. Och jag kan lova att det är full fart på Svenska Spel hela den här hösten!

Just nu genomför vi stora förändringar i verksamheten för att komma väl rustade till den nya licensmarknaden som träder i kraft den 1 januari 2019. Det är då som spelbolagen med licens i Sverige får konkurrera på samma villkor, något vi på Svenska Spel har längtat efter i många år.

På den nya spelmarknaden kommer olika produkter att lyda under olika regelverk och ha olika förutsättningar. En tydlig uppdelning av spelmarknaden behöver mötas med en tydlig uppdelning inom koncernen.

Vi vill inte se några juridiska tveksamheter, utan delar helt enkelt upp spelverksamheten i tre separata bolag i koncernen med egna kundbaser. På så vis kan vi fortsätta att erbjuda våra kunder alla de folkkära spel som de är vana vid, men även några nya spel.

Nu är vi alltså mitt uppe i den omstruktureringen. Nya avdelningar och team bildas och vi håller på att mejsla fram arbetsformerna som behövs för att verka effektivt på den nya spelmarknaden. Samtidigt jobbar vi med att göra det så lätt som möjligt för kunderna att hitta rätt efter nyår, när de välkända produkterna har delats upp i olika bolag.

Det här är komplexa förberedelser som måste göras samtidigt som den dagliga verksamheten ska flyta på som vanligt. Det är oftast kul, men det är inte alltid lätt eller energigivande, så jag blir otroligt stolt när jag ser hur våra medarbetare löser detta med stort engagemang, ansvar och med omtanke om varandra! Vi är grymt bra när vi fokuserar tillsammans mot ett gemensamt mål.

Det våra kunder och medarbetare kan lita på är att oavsett vad som händer på spelmarknaden när konkurrensen ökar så kommer alltid spelglädjen, omtanken och ansvarstagandet vara en viktig plattform i vårt arbete. Det är något som sitter djupt i vår företagskultur och också något som gör oss unika.

Vi har en lång historia som en del av Sverige, där vi har skapat folknöje genom att erbjuda spel för alla som en rolig krydda i vardagen. Det är en historia som vi är stolta över och som vi nu tar med oss in i en spännande framtid!

MARIE LOOB
t.f. vd, Svenska Spel