Stillasittande småkillar en folkhälsobomb

Svenska Spels vd Patrik Hofbauer oroas över ny larmrapport om barns stillasittande.

”Jag menar att vi som statligt spelbolag har ett särskilt förtroende att förvalta. Ytterst så är det svenska folket som äger Svenska Spel. Det förpliktigar till samhällsengagemang. Och stillasittande småkillar är en tickande folkhälsobomb.” Svenska Spels vd Patrik Hofbauer oroas över ny larmrapport om barns stillasittande.

Idag överlämnar Centrum för idrottsforskning sin årliga rapport till regeringen. Det är en larmrapport. Idrottsrörelsen tappar de yngre barnen och framför allt pojkarna i gruppen 7-12 år. Sveriges småkillar blir helt enkelt mer stillasittande.

Man kan avfärda det med att all fysisk rörelse inte behöver ske i föreningsregi. Men för den här gruppen håller inte en sådan förklaring. Som utredaren Johan R Norberg säger i en intervju med Dagens Nyheter: ”Vi pratar om pojkar 7–12 år. Det är inte den gruppen man hittar på gym.”

Spelar det någon roll att barn och ungdomar inte rör på sig? Ja. Vi är gjorda för rörelse. Lek, idrott och motion är det naturliga för oss som människor. Kroppen mår dåligt av för mycket stillasittande och det påverkar även den psykiska hälsan. På sikt blir det ett folkhälsoproblem för hela samhället.

Svenska Spel försöker hjälpa till att bryta trenden. I våra omfattande sponsoravtal tittar vi särskilt på satsningar för barn och ungdomar. Gärna initiativ som på ett mer lekfullt sätt introducerar idrotten till barn. Årligen avsätter vi 50 miljoner kronor till projektet Gräsroten, där våra kunder får förmedla resurser till ungdomsverksamheten i sina favoritföreningar, oavsett sport.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet har vi skapat Framåtfonden, vars syfte just är att slipa ned tröskeln till idrotten, att få människor i alla åldrar att komma i rörelse. De flesta av projekten som beviljats medel riktar sig just mot småkillar och -tjejer.

Orienteringen har satsat på ett Pokemon Go-inspirerat projekt för att få barn att ta sig ut i skog och mark, basketen har skapat initiativet ”Hemmaplan” där barn får testa på basketlek, kanoten har ett projekt med familjepaddling och så vidare.

Pengar från Svenska Spel som möjliggör detta. Jag vet att det finns andra liknande initiativ inom spelbranschen och det känns rimligt att en bransch med så tät koppling till idrotten också drar sitt strå till stacken för att säkra idrottens framtid.

Men för oss på Svenska Spel handlar det inte enbart om det. Jag menar att vi som statligt spelbolag har ett särskilt förtroende att förvalta. Ytterst så är det svenska folket som äger Svenska Spel. Det förpliktigar till samhällsengagemang. Och stillasittande småkillar är en tickande folkhälsobomb.

Som jag beskrivit ovan, så gör vi vad vi kan – men här måste hela samhället hjälpas åt om vi ska kunna vända utvecklingen. Jag uppmanar även våra branschkollegor på den svenska spelmarknaden att fundera på hur de bäst kan bidra.

PATRIK HOFBAUER
vd, Svenska Spel