Steg i rätt riktning från Mr Green

lennart käll menar att spelbranschen måste ta ett moraliskt ansvar

Lennart Käll: ”Spelbolag som tar lätt på var intäkterna kommer ifrån bidrar till att vår bransch får ett sämre rykte. Som bransch ska vi ta vårt moraliska ansvar. Jag hoppas att det finns en genuin vilja hos alla spelbolag att inte begränsa sig till det som regelverket ålägger oss att göra. Självreglering är ett sätt att visa att vi bryr oss på allvar.”

Jesper Kärrbrink, vd för Mr Green, gick nyligen ut och berättade att man utvecklar ett system med vars hjälp bolaget ska avstå från marknadsföring av spel till personer med risk att utveckla ett spelberoende. Det är mycket glädjande att man tänker i den riktningen.

På Svenska Spel använder vi redan kunddata (efter kundernas godkännande) för detta ändamål. Spelare som uppvisar ett riskabelt spelbeteende i systemet Mina spelvanor får ingen direktmarknadsföring från oss. Alla spelare som anslutit sig får dessutom kontinuerlig information om hur deras spelvanor förändras, insikter som kan vara första steget till ett förändrat beteende.

Jag gläds varje gång en konkurrent tar ett steg framåt i dessa frågor, det vinner hela branschen på. Motsatsen – spelbolag som tar lätt på var intäkterna kommer ifrån – bidrar på samma sätt till att vår bransch får ett sämre rykte.

Folk stör sig redan idag på det man ser som aggressiv spelreklam och det har blivit en vedertagen uppfattning att spelproblemen i Sverige är mycket större än vad de i själva verket är. Detta visade sig tydligt i en brett anlagd undersökning från ATG ifjol, där de tillfrågade trodde att ca 25% av svenska folket hade spelproblem (korrekt siffra enligt Folkhälsomyndigheten: ca 2%). Sådana missuppfattningar om spelbranschen kan lätt leda till moralpanik och rop på förbud. Det gynnar ingen aktör.

Som bransch ska vi ta vårt moraliska ansvar. För den absoluta majoriteten människor är spel om pengar underhållning och en stunds förhöjd spänning. För dessa är spel är en positiv upplevelse. Men låt oss samtidigt fortsätta att utveckla vårt spelansvarsarbete och ge kunderna effektiva verktyg för att hålla koll på sitt spelande. Låt oss vara särskilt ansvarsfulla när det gäller marknadsföring av spel som kan vara riskabla ur beroendesynpunkt. Låt oss göra det enkelt för kunder att snabbt stänga av sig från spelande om de så önskar.

Det är också viktigt att vi hela tiden har tillgång till aktuell forskning kring spelproblem, så att vi kan sätta in förebyggande åtgärder som har bevisad effekt. Där tror jag att Anders Håkansson, som landets första professor i beroendemedicin med inriktning på spelberoende, kommer att kunna bidra på ett positivt sätt. Svenska Spel är under en femårsperiod med och finansierar tjänsten under Lunds Universitet. Jag hoppas att slutsatserna därifrån kommer hela spelbranschen tillgodo.

Presentationen av den statliga spelutredningen ligger nu drygt en månad bort. Jag förväntar mig då att få se tydliga riktlinjer och regler vad gäller spelansvar. Men jag hoppas också att det finns en genuin vilja hos alla spelbolag att inte begränsa sig till vad regelverket ålägger oss att göra. Självreglering visar att vi bryr oss på allvar, självreglering visar att branschen månar om att spel ska vara till glädje för alla. Det är viktigt att vi inte slår oss till ro utan fortsätter titta på hur vi kan utveckla spelansvarsarbetet. Här är Mr Greens initiativ väl värt att lyftas fram. Det är ett steg i rätt riktning.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel