Starkt sista kvartal – nu ställer vi om Svenska Spel mot en ny spelmarknad

Lyckat kvartal för Svenska Spel

Ökade intäkter, flera produktnyheter, ett rejält utökat livespelsutbud, nöjda kunder och höga imagevärden. Vd Lennart Käll kan se tillbaka på ett lyckat kvartal för 2017, samtidigt som Svenska Spels omstrukturering inför en ny spelmarknad innebär ökade kostnader som temporärt slår mot resultatet.

2017 avslutades med ett starkt sista kvartal. Nettospelintäkterna ökade till 2 481 MSEK, 1,4% högre än samma kvartal förra året. Att rörelseresultatet ändå minskar med 25 MSEK (1 272 MSEK mot 1 297 vid samma period i fjol) är förväntat och beror på ökade rörelsekostnader kopplade till bl a omställning av Svenska Spel mot en ny spelmarknad och anpassning till den nya penningtvättslagstiftningen.

Vi ser en fortsatt stark ökning av försäljningen online, framför allt via mobilen där försäljningen ökat med 59% jämfört med samma period föregående år.

Kvartalet har bjudit på flera positiva nyheter. Vi lanserade ett helt nytt poolspel, Oddset Challenge, och fortsatte att utöka vårt sportspelsutbud med livespel på nya sporter och speltyper. Till och med december 2017 har vi totalt erbjudit cirka 62 000 matcher och sportevent jämfört med 21 000 under samma period föregående år.

För turspelarna har vi lanserat Miljonregnet, den största nyheten för Lotto på mer än tio år. Varje gång någon vinner Drömvinsten faller även Miljonregnet ut, vilket kommer att göra ännu fler av våra kunder till miljonärer.

Jag är glad att kunna konstatera att kunderna fortsätter att ge oss högt betyg. Vårt nöjd-kund-index, NKI, ligger kvar på rekordnivåer med 68 procent. 50 procent av svenska folket är också positiva till Svenska Spel – närmaste branschkonkurrent ligger på 29 procent. Men här får vi inte slå oss till ro. Även om Svenska Spels image är förhållandevis hög, så är spelbranschens anseende som helhet alarmerande lågt. Detta måste vi inom branschen ta på allvar och agera på gemensamt!

Internt jobbar vi nu hårt med att göra de anpassningar av organisationen som behövs för att leva upp till den nya spellagstiftningens och konkurrentlagstiftningens krav. Det gör vi genom en tydlig uppdelning av den verksamhet som kommer att bli fullt konkurrensutsatt från den verksamhet som även fortsättningsvis kommer att anordnas med ensamrätt.

Svenska Spel ser fram emot en licensmarknad där vi kan fortsätta utveckla och stärka vår affär på ett ansvarsfullt sätt. Vår linje ligger fast: spel ska vara till glädje för alla!

LENNART  KÄLL
vd, Svenska Spel