SPER: En självreglering som fungerar

Svenska Spels VD, Lennart Käll

Svenska Spels VD Lennart Käll

SPER – Spelbranschens etiska råd – fällde i förra veckan två av sina medlemmar för att ha brutit mot de etiska riktlinjerna för marknadsföring. Ett bolag friades. Här kan du läsa mer om besluten från SPER.

Detta är positivt. Inte för att våra branschkollegor fälls, utan för att systemet med ett etiskt råd för spelbranschen fungerar och att rådets beslut respekteras! Redan innan SPER kom med sitt besked hade de två bolagen vidtagit åtgärder och sett över sina rutiner.

I väntan på en ny lagstiftning och ett licenssystem är självregleringen extra viktig. Spelbolagen har ett ansvar att självsanera sin marknadsföring för att skydda konsumenterna.

I SPER samlas alla etablerade spelföretag som har tillstånd att bedriva spel i Sverige och säkrar att medlemmarna följer gemensamt fastslagna riktlinjer för marknadsföring och försäljning av spel. Dessa riktlinjer är i många fall betydligt hårdare än vad svensk lagstiftning stipulerar. Det är så vi i handling visar att vi står för en ansvarstagande och hållbar spelmarknad. Därför är jag stolt över att Svenska Spel är en av medlemmarna i SPER.

Lennart Käll
VD, Svenska Spel

1 svara
  1. Magnus Rydeving
    Magnus Rydeving says:

    Att utge sig för att vara ett ansvarstagande spelföretag kräver så oerhört mycket mer än att endast följa gemensamt fastslagna riktlinjer för marknadsföring. Om Svenska Spel på riktigt skulle vilja ”skydda konsumenterna” så skulle de vidtaga åtgärder när de ser att en kund spelar destruktivt och som dessutom uppvisar tydliga tecken på ett uppenbart spelberoende. Svenska Spel bryr sig överhuvudtaget inte om varifrån deras kunders pengar kommer. Att i alla situationer delegera allt ansvar till spelaren själv är inte att ta ansvar. Att endast uppmana sina kunder att ”spela lagom” och sedan sätta på skygglapparna och inte bry sig är inte ansvarstagande. Förresten, hur mycket är lagom?

Kommentering är stängd.