Spelbranschen har ett moraliskt ansvar

spelakademin

För tjugofemte året i rad möts spelbranschen i Visby. När Spelakademin nu jubilerar är läget extra intressant. Spelutredningen pågår för fullt och alla förväntar sig och ser fram emot att ett licenssystem blir av. På Spelakademin möts nu de spelbolag som idag har tillstånd att verka i Sverige och många av de aktörer som förväntas få tillstånd framöver. Det borgar för spänstiga diskussioner och erfarenhetsutbyten –  och det är inte alltid vi kommer att ha samsyn.

Däremot tror jag att vi är ense om en sak: Vikten av hållbarhetsfrågorna som kommer att diskuteras på scen. Hållbarhet är ett vidsträckt begrepp, men kokar man ner det så handlar det om något så grundläggande som att försöka vara ett schysst företag. En bransch som omsätter nästan 50 miljarder kronor i Sverige har ett moraliskt ansvar att syna verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv.

Det många säkert tänker på när det gäller spelbolag och hållbarhet är troligtvis spelansvar. Hur jobbar företagen för att deras kunder inte ska utveckla ett beroende? Det kan handla om att ge kunderna verktyg för att hålla koll på sitt spelande, att vara restriktiv med eller helt välja bort marknadsföring av spel som kan vara riskabla ur beroendesynpunkt, att göra det enkelt för kunderna att stänga av sig från spelande. Detta är ett område som vi ständigt diskuterar inom spelbranschen.

Men tittar man enbart på frågor som rör spelansvar, så blir begreppet hållbarhet rätt snävt. Det finns betydligt fler aspekter som vi behöver titta på. Vilka miljökrav ställer spelbolagen på sina underleverantörer? Hur ser det ut med jämställdheten inom företagen? På vilket sätt jobbar man med mångfald och integration? Vilka förväntningar och krav finns på de förbund och organisationer man sponsrar? Hur säkrar man så att jäv och korruption inte får fäste inom bolagen?

Branschen har mycket kvar att göra, även vi på Svenska Spel. Jag ska ärligt erkänna att vi varit sena på bollen i vissa frågor och ser årets upplaga av Spelakademin som ett led i vår strävan att bli bättre. Båda vi och andra spelbolag kan behöva hjälp med att tänka i nya banor.

Numera tittar Svenska Spel aktivt på hållbarhetsfrågor tillsammans med våra samarbetspartners. Ett färskt exempel är projektet Alla är olika – olika är bra där vi tillsammans med ICA stöttar Svenska Fotbollsförbundet. Genom detta projekt kan klubbarna söka medel för att prova nya idéer kring jämställdhet, mångfald och integration.

En annat exempel som jag flera gånger här i bloggen har tagit upp är hur matchfixning hotar hela idrottens trovärdighet. Där finansierar vi sedan några år tillbaka en tjänst på RF, som åker runt i landet och utbildar framför allt svenska fotbollsklubbar kring hur man bäst motverkar företeelsen. Här saknar vi tyvärr fortfarande en fungerande lagstiftning som skulle göra det enklare att sätta åt matchfixarna. I väntan på det, så gör vi vad vi kan för att försvåra och motverka deras verksamhet.

Matchfixning, penningtvätt, integration, konsumentskydd är alla stora, tunga frågor som kommer att belysas under Spelakademin. För den som är intresserad men inte kan vara på plats, så livestreamas dessutom hela evenemanget på spelakademin.se. Jag ser fram emot två spännande dagar i Visby!

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel