Spelbolagen måste vinna kapplöpningen mot de kriminella

Bloggportalen främjandeförbud

Svenska Spel och andra spelbolag måste ständigt förbättra sin säkerhet för att försvåra för kriminell verksamhet. Det kommande penningtvättsdirektivet välkomnas därför av alla seriösa spelbolag.

I helgen publicerade Dagens Industri en artikel om penningtvätt, där polisens Nationella operativa avdelning särskilt pekar ut spelbolag som verksamheter där man kan tvätta svarta pengar. Bolagen i artikeln medger själva att det förekommer, men också att man jobbar hårt för att lösa problemen. Pia Rosin, kommunikationschef på Betsson, talar om det som en kapplöpning mot de kriminella. Det är en bild som jag delar fullt ut.

Ljusskygga verksamheter söker sig dit det finns stora pengar i omlopp, och de kriminella hittar ständigt nya kryphål även inom den digitala världen. Då gäller det att vi i spelbranschen är på tå och ligger steget före.

Di:s artikel gav visst eko i sociala medier, där det bland annat nämndes att Svenska Spel och ATG inte lyder under någon penningtvättlagstiftning. Visserligen omfattas inte Svenska Spel – med undantag av Casino Cosmopol – av lagkrav idag. Det innebär inte att vi på Svenska Spel skulle ha varit passiva i frågan – tvärtom! Vi har de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att försvåra för penningtvätt.

Vi har infört insatsbegränsningar på spel och obligatoriskt ID-krav vid uthämtning av alla vinster över 1 000 kr. För några år sedan införde vi obligatorisk registrering av samtliga spel, något som gav kunderna ökad kontroll över sitt spelande, men även bättre förutsättningar för oss att identifiera och följa upp tvivelaktiga transaktioner.

Vi bevakar hela tiden avvikande spelmönster utifrån parametrar som snittinsats, nyöppnade konton, andel maxbet, IP-adresser etc. Samarbetet med polis och åklagare har intensifierats och det förebyggande arbetet mot matchfixning stärkts genom samarbete med Riksidrottsförbundet.

Idag omfattas spelbolagen alltså inte av direkta lagkrav för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, men just nu pågår ett arbete med att införa EU:s fjärde penningtvättsdirektiv i Sverige. Senast den 26 juni 2017 ska en ny svensk penningtvättslag finnas på plats och en av de större nyheterna i EU:s penningtvättsdirektiv är just att tillhandahållare av speltjänster också ska omfattas av reglerna att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är något som alla seriösa spelbolag välkomnar och innebär att kraven höjs för alla spelbolag som verkar inom EU.

Utöver de åtgärder Svenska Spel redan har vidtagit, så har vi lagt ner mycket arbete på att rusta bolaget för att leva upp till det nya regelverket på samtliga punkter. Kundidentifieringen online kommer att förstärkas ytterligare genom införande av bank-ID. Nyligen genomförde vi omfattande riskbedömning, som ska ligga till grund för Svenska Spels fortsatta operativa arbete i frågan. Här analyseras kunder, produkter, tjänster, distributionskanaler och geografiska förhållanden ur ett riskperspektiv. Förberedelserna pågår alltså för fullt.

Jag är övertygad om att även de utlandsbaserade spelbolagen förbereder sig på bästa sätt inför den kommande penningtvättsregleringen inom EU. För spelbranschens trovärdighets skull, så är det viktigt att varje bolag lägger energi på att vinna kapplöpningen mot kriminella intressen.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel