Så blir kampen mot matchfixning effektivare

På lördag är det efterlängtad avspark för herrallsvenskan i fotboll 2021. Samma dag inleds även Superettan och sedan rullar seriesystemet successivt igång. Jag och alla andra fotbollsälskare skulle vilja se en säsong där oväntade resultat och bleka insatser inte automatiskt väcker misstankar. En fotbollssäsong där publiken kan lita på att alla spelare gör sitt bästa och där svenska spelbolag slipper exkludera spel på matcher och enskilda lag.

Men låt oss inte vara naiva. Det kommer inte att bli så. Tyvärr.

För både den organiserade brottsligheten och småfifflarna är det fortfarande relativt riskfritt att manipulera fotbollsmatcher. Rådande lagstiftning och GDPR gör det svårt för myndigheterna, idrotten och spelbolagen att samverka och utbyta information. Dessutom är det otydligt vem som har det övergripande ansvaret för att samla in informationen. Allt detta skapar luckor som kriminella kretsar utnyttjar.

Men som jag skrev tidigare i våras så finns hopp. Till sommaren presenteras en statlig utredning av den erfarne juristen Gunnar Larsson. Den kommer förhoppningsvis att ge konkreta förslag som underlättar informationsdelning.

Det absolut viktigaste, som Svenska Spel ser det, är tydliga mandat och tydligt ansvar. Delat ansvar blir lätt ingens ansvar.

För att kampen mot matchfixning ska lyckas är det helt nödvändigt med en central funktion som fastställer krav, samlar in, analyserar och distribuerar information om misstänkt matchfixning till och från polismyndigheten, spelbranschen och idrotten.

Om det är Spelinspektionen eller någon annan myndighet som ska vara denna centrala funktion är inget vi har några synpunkter på. Huvudsaken är att så mycket information som möjligt finns tillgänglig i ett tidigt skede. Dels för att polisen ska kunna fatta beslut kring förundersökning, dels för att den ansvariga myndigheten ska kunna fatta korrekt beslut kopplat till spelmarknaden.

Hur ska arbetet sedan funka i praktiken när legala hinder är lösta? Vi har några förslag:

# När ett spelbolag på den svenska licensmarknaden upptäcker avvikande spelmönster, som indikerar att en match eller tävling är utsatt för matchfixning, ska bolaget ha en skyldighet att inrapportera den informationen till ansvarig myndighet. Även idrottsrörelsen ska vara skyldiga att rapportera alla de tips de får om misstänkt matchfixning till den ansvariga myndigheten.

# När myndigheten tagit del av misstankarna ska de omedelbart begära in information från samtliga licensierade spelbolag, ända ner på transaktionsnivå. Ett problem idag är nämligen att ett enskilt spelbolag kan ha tagit emot spel som i sig inte verkar avvikande från en kund. Men ser man att kunden spelat på samma utfall hos samtliga spelbolag med svensk licens för vadhållning blir bilden förstås en helt annan.

# Därefter bearbetar myndigheten den samlade informationen från spelbolagen och beslutar om eventuella åtgärder. Det kan handla om polisanmälan, nationellt spelstopp, stoppa vinstutbetalningar med mera.

# Vid polisanmälan och förundersökning ska polis och åklagare kunna begära in alla relevanta speltransaktioner från de licensierade spelbolagen.

Med en central funktion som har all information blir det lättare för polismyndigheten att utreda om det förekommit brott. Och för idrottsrörelsen blir det enklare att utreda om idrottens regelverk har överträtts, göra riskbedömningar och sätta in preventiva åtgärder

Kritiker påpekar med rätta att matchfixning är ett internationellt problem och att spelet kan ske på sajter utanför det svenska licenssystemet. Så kan det förstås vara ibland, men samtidigt har vi närmare 50 spelbolag med svensk licens för vadhållning. När samtliga stoppar spel på samma objekt, så kommer det att ge eko.

Vi i den svenska spelbranschen har en skyldighet både mot våra kunder och mot idrotten att motverka matchfixning. När vi, idrotten och myndigheterna samverkar skapar vi en sund och säker spelmarknad för alla.

PATRIK HOFBAUER
vd och koncernchef, Svenska Spel