Regeringens nya förslag mer ändamålsenligt

Svenska Spels vd Patrik Hofbauer om regeringens nya åtgärdsförslag och Svenska Spels remissvar: ”Svenska Spel menar fortfarande att nuvarande spelreglering är fullt tillräcklig och att ytterligare åtgärder i nuläget inte är nödvändiga. Samtidigt respekterar vi regeringens oro. Framtiden är oviss och det är av yttersta vikt att skydda de konsumenter som behöver skyddas i en så orolig tid som denna.”

I slutet av maj kom Regeringen med ett reviderat åtgärdsförslag för att motverka eventuella ökade spelproblem i samband med coronapandemin. Huvudförslaget går ut på att insättningsgränsen vid spel på nätcasino under perioden 2 juli-31 december 2020 ska få uppgå till högst 5 000 kronor och att motsvarande förlustgräns ska gälla vid spel på värdeautomater. Svenska Spel lämnade in sitt remissvar i fredags.

Svenska Spel menar fortfarande att nuvarande spelreglering är fullt tillräcklig för att möta eventuella tendenser till ökat riskspelande och att ytterligare åtgärder i nuläget inte är nödvändiga. Det påpekar vi på nytt i vårt remissvar, där vi även framför våra förslag kring utformningen.

Samtidigt respekterar vi regeringens oro och åtgärdsförslag. Framtiden är oviss och även om vi idag inte kan se ett ökat riskspelande hos Svenska Spel, så är det av yttersta vikt att skydda de konsumenter som behöver skyddas i en så orolig tid som denna.

Jag tycker att regeringen ska ha en eloge för att man i det nya förslaget lyssnat till vad flera av de tyngsta remissinstanserna påpekat. Nu begränsas åtgärderna till de spelformer som forskningen pekar ut som mest riskabla ur problemspelssynpunkt, istället för att som i det första förslaget dra alla spel över en kam. Det är mer ändamålsenligt för det som regeringen vill uppnå: Ett ytterligare stärkt konsumentskydd.

Oavsett hur åtgärderna slutgiltigt utformas, så kommer vi på Svenska Spel att fortsätta följa våra kunders spelbeteende noga så att vi kan vidta ytterligare åtgärder utöver de som regeringen beslutar, om vi skulle se att det behövs. Redan vid pandemins utbrott tillsatte vi en expertgrupp som löpande gör fördjupade analyser av eventuellt riskspelande hos våra kunder. Detta gör att vi snabbt kan agera på oroväckande tendenser. Omsorgen om våra kunder går alltid i första hand för Svenska Spel, oavsett pandemi eller ej.

Låt oss samtidigt komma ihåg att för nästan alla svenskar, så handlar spel om underhållning. Vi ska fortsätta ge stöd till de som behöver det. Men vi ska också fortsätta att leverera roliga, spännande och smidiga spelupplevelser till svenska folket. För underhållning behövs – inte minst i jobbiga tider!

PATRIK HOFBAUER
vd och koncernchef, Svenska Spel