Q1 2017: Lägre resultat, högre leveranstakt och nöjdare kunder

Svenska Spel satsar på tjänsteutvecklingen

VD Lennart Käll: ”Spel via mobila enheter fortsätter att växa. Därför investerar vi kraftigt på IT-sidan för att skynda på tjänsteutvecklingen för digitala kanaler. Bara under första kvartalet har vi lanserat överföring via Swish och Masterpass och nya plattformar för bolagsspel och poker, allt anpassat specifikt för mobila enheter. Vi ser redan en effekt i ökad kundnöjdhet.”

Tuffare konkurrens på lotterier i butikskanalen, ökad utbetalning på livebetting sport (vilket i sig gav många nöjda vinnare) och allt fler som frivilligt stänger av sig från spel – det var faktorer som påverkade Svenska Spels intäkter under första kvartalet 2017. Samtidigt ökar vi våra investeringar på framför allt IT-sidan för att snabbare kunna erbjuda nya kundupplevelser. Vi ser även en ökning av våra marknadsföringskostnader, med syftet att försvara vår marknadsandel.

Ökade investeringar och lyckosamma sportspelare gav ett relativt svagt kvartal resultatmässigt för Svenska Spel. Samtidigt börjar vi se effekten av vår satsning på att förbättra kundupplevelsen, inte minst i digitala kanaler. Den ökade leveranstakten har resulterat i allt nöjdare kunder: Vårt nöjd-kund-index nådde under Q1 2017 en ny rekordnivå (70).

Den digitala kundförflyttningen fortsätter: mobilspelet ökade med 35% jämfört med samma period förra året. 2017 kommer att ge många bevis på Svenska Spels ökade leveranstakt i digitala kanaler. Enbart under detta kvartal har vi infört överföring via Swish och Masterpass, lanserat nya plattformar för Poker och bolagsspel samt börjat med nattöppet på våra sportspel.

Bruttospelsintäkterna minskade med 0,7% eller 36 MSEK. Nettospelintäkterna för första kvartalet 2017 uppgick till 2 157 MSEK, vilket var 124 MSEK lägre än samma period föregående år. Rörelsekostnaderna uppgick samtidigt till 725 MSEK, en ökning med 29 MSEK. Intäktstappet kan delvis förklaras med en långsiktig trend, delvis med ovanligt lyckosamma kunder.

Den långsiktiga trenden är att allt fler spelare väljer att stänga av sig frivilligt under en kortare eller längre period. Per den sista mars är drygt 8 000 kunder frivilligt avstängda från spel. Det är en möjlighet som vi är mycket glada att våra kunder använder sig av, då vi vill att vår verksamhet ska bygga på vad vi kallar för sunda intäkter. Vi konstaterar också att Spelkollsindex (kundernas eget betyg på om de får den hjälp de behöver genom våra spelansvarsverktyg) hamnar på en ny rekordnivå, 84 av 100.

Under perioden såg vi samtidigt en osedvanligt hög återbetalningsgrad på Oddset – sportresultaten under första kvartalet gick helt enkelt spelarnas väg, något som fler spelbolag än vi har konstaterat i sina resultaträkningar. Detta slog mot nettospelsintäkterna – även fast omsättningen ökade, så hamnade mindre av pengarna hos Svenska Spel och mer hos spelarna. Här är det bara att glädjas med våra kunder och gratulera till vinsterna!

I övrigt kan noteras att Eurojackpot fortsätter att växa i popularitet. Nettospelintäkterna ökade med 29 MSEK eller 33 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Förflyttningen mot spel Online fortsätter och försäljningen ökade med 32 MSEK till 519 MSEK (488), en ökning med 6 procent.

Vårt fokus på upplevelse kostar och kommer att kosta, men ger också resultat i form av allt nöjdare kunder, något som stärker vår position inför en kommande licensmarknad. Vi behöver dock få beslut på sökta tillstånd för att fortsatt kunna vara konkurrenskraftiga och relevanta för våra kunder.

Till Svenska Spels kvartalsrapport

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel