Omregleringen måste skapa trygghet för spelarna

Lennart Käll i Riksdagen

Svenska Spels VD Lennart Käll var en av flera spelbranschföreträdare och experter som talade vid torsdagens öppna riksdagshearing, anordnad av Kulturutskottet.

Idag hade jag förmånen att tillsammans med flera andra branschkollegor stå i Sveriges Riksdag och berätta om vår syn på en omreglerad spelmarknad i en öppen utfrågning arrangerad av Kulturutskottet. Jag hoppas att jag lyckades vara tydlig i Svenska Spels budskap till Sveriges politiker: Det viktigaste är att skapa trygghet för de som spelar!

Dagens välbesökta hearing om spelbranschen kan ses i sin helhet på Riksdagens webb-tv, men jag ska även här sammanfatta lite av vad jag talade om.

Svenska Spel är i underhållningsbranschen. Vi erbjuder kundupplevelser där människor testar sin tur och sin skicklighet, känner spänning, glädje och får möjligheten att drömma stort. Den absoluta majoriteten av våra kunder spelar hos oss utan att någonsin uppleva problem med sitt spelande. Det är viktigt att ha i bakhuvudet.

Men vi välkomnar ett licenssystem, eftersom samhället måste återta kontrollen över spelsektorn. Det måste bli slut på vilda västern. Det måste bli ordning och reda, och det kan det bli först när de seriösa utlandsreglerade spelbolagen släpps in på marknaden och vi får samma regler och villkor för alla. Detta är bolag som redan står för ca en fjärdedel av den svenska spelmarknaden. När det gäller online, dvs spel via mobil och datorer, så har man över hälften av marknaden.

Det säger sig självt att i det läget är nuvarande lösning helt otillräcklig, därför vill Svenska Spel se en omreglering. Utan ett licenssystem och ett tydligt regelverk för spelmarknaden så kan vi inte skydda de svenska konsumenter som ligger i riskzonen för att utveckla spelberoende. Spelberoende berör ungefär 300 000 svenskar direkt och indirekt. Många av dessa är barn som lever i hem där en vuxen har fastnat i ett beroende.

Oavsett var lagstiftningen nu lägger ribban för spelansvaret, så kommer vi på Svenska Spel att betrakta det som en lägstanivå. Vi vill fortsätta att fungera som en normgivare på spelmarknaden. Ibland möts vi av misstroende för att vi driver spelansvarsfrågorna så hårt. Man menar att vi talar i egen sak. För mig låter sådan kritik som ett indirekt erkännande av att Svenska Spel har en högre ambition för sitt spelansvarsarbete än många konkurrenter. Det är lättare att kritisera oss än att på allvar behöva ta itu med problemspelandet, med det intäktsbortfall som det kan innebära.

Vi tror dessutom att våra kritiker tänker fel. Spelbranschen har idag ett mycket lågt anseende som försvagar trovärdigheten för alla aktörer. Enda sättet att vända det är att visa ett större ansvarstagande för kunderna och för samhället i stort.

Samtidigt får vi inte glömma att för de allra flesta svenskar, så är spel bara ett rent nöje, en stunds spänning och underhållning precis som vilken annan förströelse som helst. Och vårt uppdrag handlar om att erbjuda spel till glädje för alla. Svenska Spel tror inte på förbud: Om vi inte inom den reglerade spelmarknaden erbjuder svenska folket de spel som en modern kund efterfrågar, så ökar risken att kunden söker sig till ett mindre nogräknat spelbolag som avstår från att söka licens. Vi måste ha attraktiva spel – men då ska också nivån på spelansvaret vara högt. Det är därför vi driver på för att de lagstadgade kraven kring spelansvar ska vara så höga som möjligt.

Det finns ett par punkter där vi gärna skulle se en skärpning av spelutredningens förslag. Det första området är matchfixning, ett av de största hoten mot idrotten idag. Förbjud spel på icke matchavgörande objekt. Man ska inte kunna spela på att en spelare ”slashar” en annan spelare i hockey. Man ska inte kunna spela på att en spelare får gult kort i fotboll. Det finns ingen rimlig anledning att godkänna spelobjekt som är så lätta att manipulera för en enskild person. På den punkten har vi idrottsvärlden med oss – de vill ha ett stopp för den här typen av spel!

Det andra området handlar om ta hänsyn till att olika spel är mer eller mindre riskabla ur beroendehänseende. Det finns verktyg som kan och bör användas för att bedöma ett spels farlighet. Det är stor skillnad på en skraplott och ett nätcasino. Spel med högre risk för att trigga ett spelberoende behöver starkare spelansvarsåtgärder och restriktivare marknadsföring.

Det räcker med att vi går till oss själva här. På Lotto kommer ca 3% av intäkterna från personer som kan misstänkas ha problem med sitt spelande. Där behövs inga restriktioner kring marknadsföringen. Samma siffra för Casino Cosmopol är ca 25%. Därför har vi strikta restriktioner kring marknadsföringen och arbetar med uppsökande samtal på casinona.

Enligt de uppgifter som Folkhälsomyndigheten och Stödlinjen för fram, så är problemspelandet långt mycket större än så på nätcasino. Det borde föranleda mycket starka restriktioner vad gäller marknadsföring och en långtgående omsorgsplikt om kunderna.

För att vi och våra branschkollegor ska kunna erbjuda kunderna ett aktivt stöd, så behöver vi kunna följa individernas spelmönster. Det innebär att vi måste kunna använda kunddata på ett sätt som idag förhindras av Personuppgiftslagen PUL. Utan lättade restriktioner blir den föreslagna omsorgsplikten i utredningsförslaget i praktiken omöjlig. Vi kan då bara vända oss till de kunder som uttryckligen har gett oss sitt tillstånd och kommer att missa många som hade behövt vår hjälp.

Vi får aldrig glömma att licenssystemet handlar om att få ordning på marknaden, skapa trygghet för de som spelar och stärka spelglädjen!
Det är det viktigaste för Svenska Spel – och det är det viktigaste för samhället.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel