”Obegripligt att detta får fortgå”

Svenska Spels vd Patrik Hofbauer: ”Skuggspelsbolagen har licens för vadhållning, men utnyttjar detta till att snylta på lotterier. Det var knappast syftet med den nya spellagen. Genom denna kryphålskonkurrens försvinner viktiga lotteriintäkter från allmännyttan – och det är en utveckling som snabbt kan accelerera.”

När den nya spellagen klubbades i riksdagen 2018 tillsattes samtidigt en utredning för att följa upp effekterna. Det var ett klokt beslut. Då förutsättningarna för en marknad förändras i grunden, så behöver man efter en tid kontrollera att det verkligen gett de positiva effekter som riksdag och regering velat uppnå.

Jag tror alla är medvetna om att det ibland uppstår negativa sidoeffekter vid större om- och avregleringar. Ofta handlar det om att oseriösa aktörer ser en öppning som lagstiftaren inte hade förutsett. Det betyder inte att omregleringen i sig är dålig, bara att det är oerhört svårt att på förhand förutse alla tänkbara kryphål, kantbollar och avarter.

En avart som jag hoppas att utredningen tittar på är fenomenet ”skuggspel”. Det innebär att ett spelbolag erbjuder vadhållning – men på andra spelbolags produkter! Det kan handla om spel som amerikanska Powerball, tyska Keno eller finska Lotto.

Det är obegripligt att detta får fortgå. Jag kan inte komma på någon annan bransch där det är okej att använda konkurrerande bolags produkter som dragplåster för sin egen verksamhet. Skuggspelsbolagen kannibaliserar på kända lotterier utan att själva äga de varumärken som de marknadsför och säljer.

”Sätt in 25 kr och få 100 kr att satsa för på Lotto” annonserar till exempel ett av skuggspelbolagen. Först längre in på sajten blir det – förhoppningsvis – klart för spelaren att det varken handlar om Svenska Spels Lotto eller att man deltar i en vanlig Lotto-dragning utan i ”vadhållning på utfall”. Skuggspelsbolagen åker helt enkelt snålskjuts på inarbetade varumärken.

Samtidigt är det väldigt tveksamt om kunderna förstår vad det är för typ av spel de deltar i. Du ska närmast vara spelteknisk expert för att kunna begripa vad ”vadhållning på utfall i lotterier” innebär.

I den svenska spellagen framhålls tydligt att lotterimarknaden ska förbehållas allmännyttan och staten. I praktiken sätter skuggspelsbolagen detta ur spel. De har licens för vadhållning, men utnyttjar detta till att snylta på lotteriintäkter. Det var knappast syftet med den nya spellagen. Genom denna kryphålskonkurrens försvinner viktiga lotteriintäkter från allmännyttan – och det är en utveckling som snabbt kan accelerera.

I Danmark, som införde licenssystem för spel redan 2012, såg man tidigt risken. Danska vadhållningslicenser tillåter därför inte vadhållning på lotterier. Så bör det självklart vara även i Sverige.

PATRIK HOFBAUER
Vd och koncernchef, Svenska Spel