Nya siffrorna visar att det är dags att riskklassa spel

Nätcasino skapar överlägset flest samtal till nationella Stödlinjen.

Nationella Stödlinjens årsstatistik visar på enorma skillnader mellan olika spelformer när det gäller problemspelande. Över 60 procent av de som kontaktade Stödlinjen 2018 angav nätcasino som det huvudsakliga problemspelet. Det kan jämföras med exempelvis 17 procent för sportsbetting eller 3 procent för Vegas.

I veckan presenterade Folkhälsomyndigheten ny statistik som visar att allt färre svenskar har ett riskbeteende när det gäller spel. Andelen svenskar med ett problemspelande har minskat från 2 procent till mindre än 1,5 procent de senaste tre åren. Denna minskning har skett samtidigt som spelreklamen ökat drastiskt och utredaren säger att minskningen troligen beror på ”det förebyggande arbete som bedrivs på alla nivåer i samhället, i organisationer och inom spelbranschen.”

Spelreklamen diskuteras vitt och brett dessa dagar. Spelbranschens organisationer SPER och BOS har lagt fram en gemensam lösning till ansvarig minister, civilminister Ardalan Shekarabi, på hur spelreklamen bör hanteras framöver. Shekarabi har i flera medier förklarat att åtgärderna inte är tillräckliga. Svenska Spel håller med om detta.

För samtidigt som problemspelandet gått ner, så har gruppen med allvarliga spelproblem ökat kraftigt. Det är nu 45 000 personer (cirka 0,6 procent av den vuxna befolkningen) som har så allvarliga problem att det kan jämställas med ett beroende.

Men tittar man närmare på Folkhälsomyndighetens statistik ser man att det främst handlar om ett fåtal spel: poker, spelautomater, kasino, men framför allt: nätcasino.
Tre procent av de som skrapar Triss eller spelar Lotto online har problem med att hantera sitt spelande. För nätcasino är siffran den tiodubbla, 30 procent.

I veckan kom även nationella Stödlinjens årsrapport för 2018. Den ger exakt samma bild. Över 60 procent av de som ringer in anger nätcasino som det huvudsakliga problemspelet. Ingen annan spelform är i närheten. Sportspel online (alltså sportsbetting) står för dryga 15 procent av samtalen och Vegas endast tre procent.

När civilministern aviserar skarpare åtgärder mot spelreklamen är detta något att hålla i minnet. De färska rapporterna fastslår ännu en gång att det är enorm skillnad på spel och spel. Därför bör alla spelformer riskklassas och marknadsföringsrestriktioner kopplas till den bedömda risknivån.

Svenska Spel riskklassar sina spel sedan många år tillbaka. De spel som vi riskklassat som ”röda” marknadsför vi återhållsamt eller inte alls. Vi lägger även in riskminimerande funktioner i själva spelen.

Svenska Spel föreslår att myndigheterna nu tar fram en modell för riskklassning som hela spelbranschen ska följa. Spelformens risknivå bör sedan ligga till grund för direktiv från Spelinspektionen kring både utformningen av spelen och marknadsföringen av dem.

Det skulle vara en kraftfull åtgärd som gör så att spelmissbrukarna slipper påminnas om de spel som vållar störst problem och skulle ge ett utökat skydd för samtliga konsumenter.

PATRIK HOFBAUER
vd, Svenska Spel

Nätcasino klart mest problematiskt, enligt Folkhälsomyndigheten

Andelen problemspelare är tio gånger fler bland de som spelar på nätcasino jämfört med de som spelar nummerspel (Lotto, Eurojackpot, Keno etc) på nätet, enligt färsk statistik från Folkhälsomyndigheten.