Patrik Hofbauer

Nödvändig skärpning av spellagen på gång

Regeringen har presenterat sitt förslag till skärpt spellag. I förslaget står konsumentskydd och hållbar spelmarknad i fokus vilket är positivt. Jag uppfattar det som att politiken lyssnat på alla viktiga intressenter längs vägen och har utformat konstruktiva förslag och justeringar utifrån detta. Det finns luckor i lagen och de föreslagna förstärkningarna är viktiga för att gynna seriösa licensierade aktörer och försvåra för illegalt spel. Balansen mellan dessa är i huvudsak bra i regeringens förslag.

Några av de viktigaste förändringarna i förslaget är

  • ett skärpt måttfullhetskrav för spelreklam av riskfyllda spel
  • införande av B2B-licenser
  • främjandeförbud mot olicensierat spel och ett utökat reklamförbud för olicensierat spel

Att ta fram ny lagstiftning kräver precision. Vi spelbolag har tillsammans med andra berörda parter såsom mediebolagen, idrotten och spelberoendeföreningarna varit aktiva i processen för att hitta rätt balans i de inskärpningar som nu föreslås i spellagen. Å ena sidan se till att täppa till hål och luckor i lagen, å andra sidan undvika en överreglering som inte gynnar vare sig konsumenter eller spelmarknadens aktörer. Ett exempel på hänsyn är kanaliseringen, det vill säga andelen svenska kunder som spelar hos bolag med svensk spellicens. Det är en viktig fråga eftersom alltför hårda regler riskerar att öka andelen som söker sig till illegala spelsajter som inte följer svensk spellag och den omsorgsplikt som gäller för alla licensierade spelbolag.

Vi på Svenska Spel är i stort nöjda med förslaget. Politiken ska lyssna på intressenterna. Och vi som intressenter har ett ansvar att komma med konstruktiv kritik och förbättringsförslag. Rätt använt så blir det ett samspel där målet är att hitta bra lösningar för helheten. Det finns en stor samstämmighet även mellan intressenterna trots våra olika perspektiv. En lång process ligger bakom och nu är det upp till riksdagens alla partier att fatta ett klokt beslut.

I propositionen lämnas bland annat följande förslag:

  • Ett justerat krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel för att skydda barn och ungdomar samt personer med spelproblem från marknadsföring av riskfyllda spelformer.
  • Ett krav på tillstånd för spelprogramvara för att få kontroll över programvaruutvecklingen och stänga ute olicensierat spel.
  • Ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat reklamförbud för olicensierat spel för att öka möjligheterna att hindra illegal spelverksamhet.
  • En skyldighet för licens- och tillståndshavare att lämna uppgifter i syfte att öka möjligheterna att följa utvecklingen på spelmarknaden.

De flesta ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Tiden sedan omregleringen 2019 har präglats av en rad regulatoriska förändringar, även till följd av pandemin. Det är viktigt att spellagstiftningen nu får chans att sätta sig och att branschen hinner dra lärdomar av allt som hänt från tillsyn, till domar och ännu en ny lag.

Som bransch behöver vi nu arbetsro. Att anpassa verksamheten till nya lagar och regler är krävande. Det är nödvändiga åtgärder, men allt för stor ryckighet skapar otydlighet för både konsumenter och spelbolag. Detta även om vi ser fram emot att lagen uppdateras för att täppa till luckor i lagen.

Vi saknar fortfarande förslaget om tuffare tag mot matchfixning och några andra väsentliga delar, bland annat om behandling av personuppgifter, som skulle göra spellagen mer komplett. Vår uppmaning till regeringen är att skynda på det arbetet för att få till stånd åtgärder som bromsar den negativa utvecklingen även när det gäller matchfixning.

Seminarium i Almedalen: Vilka blir effekterna av en skärpt spellag?

Den 4 juli på under Almedalsveckan bjuder vi in till ett seminarium på ämnet ”Vilka blir effekterna av den skärpta spelregeringen?”. Jurister, politiker, spelbranschen och andra intressenter medverkar på plats och förhoppningen är att det ska ge en bra överblick över hur lagskärpningen kommer att påverka spelbranschen. Hoppas vi ses där oavsett om du är med som publik på plats i Almedalen eller följer seminariet digitalt.

PATRIK HOFBAUER
Vd och koncernchef, Svenska Spel