Mot ett bättre år 2023

Vi lämnar bakom oss ett 2022 som i många avseenden varit ett dystert år. Ett meningslöst krig i Europa som förstört miljontals ukrainares liv och gjort slut på en lång period av global tillväxt. Till följd av kriget dessutom energikris och stegrande inflation, som gjort att många som redan har det svårt nu får det ännu tuffare.

Mot den bakgrunden kan det tyckas mindre viktigt att prata om spelbranschen och dess utmaningar framåt. Men spel står samtidigt för något som är väldigt mänskligt: Vårt behov av underhållning, spänning – och att få drömma!

Dessutom bidrar vi till samhället. Skatteintäkter från den svenska spelbranschen förstärker statskassan i svåra tider såväl som i goda. Svenska Spel levererar hela sin vinst till ägaren, staten. Under de 25 år som Svenska Spel existerat har 107 miljarder kronor gått tillbaka till samhället.

Men det handlar också om vad vi vill åstadkomma framåt.

Svenska Spels mål är att erbjuda underhållning samtidigt som vi minimerar de risker som är förknippade med spel. Under 2023 vill vi bli ännu vassare i det arbetet, mer precisa. Vi kommer att titta vidare på hur vi kan förstärka skyddet för den sårbara gruppen unga vuxna. Under 2022 såg vi mycket goda resultat när vi sänkte den generella maxinsättningsgränsen för 18-19-åringar till 1 000 kr/månad. De insikterna tar vi nu med oss i det fortsatta arbetet.

Vårt långvariga stöd till svensk forskning om spel och spelberoende har börjat bära frukt i allt fler inhemska studier kring hur riskspelande bäst kan motverkas. Det är otroligt viktigt för kunderna att vårt omsorgsarbete bygger på vetenskaplig evidens, gör en verklig skillnad. Därför beslutade vi i fjol att tillföra ytterligare 42 miljoner kronor till svensk spelforskning de kommande fem åren.

Vi vill också se ett skarpare statligt skydd mot överskuldsättning, ett nationellt skuldregister. Spelmissbruk finansieras ofta med snabblån, vilket leder till personliga tragedier. Även om individen får hjälp att ta sig ur sitt beroende finns skulderna kvar. Precis som det finns Spelpaus för den som vill spärra sig från spelande och riktad spelreklam, så borde det finnas en ”Lånespärr” som skyddar mot snabblån och reklam från lånebolag.

Det finns fler viktiga frågor för spelbranschen och samhället under 2023. Svenska Spel var tidigt drivande i frågan om matchfixning, det vill säga att idrottare hotas eller mutas att underprestera för att kriminella aktörer ska kunna tjäna pengar på ett oväntat spelresultat.

Efter många års kamp har arbetet gett politiskt resultat. Strax innan jul fick vi en tidig julklapp från regeringen, som i en proposition bland annat vill underlätta för spelbolag och myndigheter att dela uppgifter mellan sig. Svenska Spels expert Dan Korhonen förklarar detta närmare i sin blogg.

Ett av de konkreta förslagen är att spelbolag på den svenska licensmarknaden nu ska bli skyldiga att på myndighetsbegäran lämna ut de uppgifter som behövs för att utreda brott i samband med spel.

En självklarhet? Ja, det har vi på Svenska Spel tyckt i alla år. Tyvärr har inte hela branschen slutit upp bakom. Nu tvingas man alltså till det. Men att agera först under tvång är en dålig strategi för varje bransch som vill förbättra sitt rykte. Och spelbranschen behöver verkligen öka sitt förtroende hos allmänheten.

Så om jag får önska mig något inför 2023 är det att den svenska spelbranschen kan komma samman kring fler positiva initiativ. Därför är jag glad över att Svenska Spel kunnat enas med ATG och Kindred om att öppet redovisa nyckeltal för hur vi jobbar med kunder som visar tecken på riskspelande. I slutet av januari går vi ut med de första siffrorna. Det här är något som kommer att öka den publika insynen i hur bolagen arbetar med frågan och ett steg i rätt riktning.

Svenska Spel kommer under 2023 att fortsätta arbetet med ökad jämställdhet inom idrotten. 2020 fattade vi beslut om att fördela alla våra sponsringsmedel, runt 300 miljoner kronor årligen, jämställt mellan kvinnliga och manliga idrottare. Bland annat gick vi in i en långsiktig jättesatsning på svensk damhockey.

Nu börjar vi se tecken på att satsningen ger utdelning. Mellan 2021 och 2022 ökade antalet hockeyspelande tjejer i Sverige med 29 procent – den största årsökningen någonsin. Men det finns självklart mycket kvar att göra inom såväl hockeyn som de andra idrotterna vi sponsrar och där lovar vi att jobba vidare under 2023.

Vi ser också över hur vi kan bli ännu vassare inom initiativet Gräsroten, projektet som under sin 10-åriga historia tillfört över en halv miljard kronor till svensk ungdomsidrott.

Kort sagt: Jag ser 2023 som ett år där Svenska Spel tar nya steg för att bidra till ett bättre samhälle, samtidigt som vi bjuder våra 4 miljoner kunder på bästa tänkbara underhållning. Vi ska göra det enkelt, roligt och tryggt. Det är vårt nyårslöfte.

PATRIK HOFBAUER
vd och koncernchef, Svenska Spel