Låt inte matchfixarna sopa undan bevisen

fällning

”Det är en stötande tanke i sig att personer ska kunna sko sig på ett uppgjort resultat. Än värre är det med alla de spelare som satsat på motsatt resultat och därmed förlorar pengar genom matchfixarnas fiffel. I förlängningen handlar det om sportens trovärdighet. Matchfixning är också tätt kopplat till utpressning och rena hot.”

Svenska Spel stoppade under helgen spel på två fotbollsmatcher, Assyriska-Gais och BW90-Nybro, på grund av avvikande spelmönster som behövde utredas närmare. I fallet Assyriska-Gais kom analysen fram till att allt var i sin ordning. I fallet BW90-Nybro kom vi fram till att det inte fanns någon rimlig förklaring till det avvikande spelmönstret. Därför tar vi nu fallet vidare till polisen.

Om detta har det skrivits en del i både lokal- och riksmedia. Låt mig göra en sak klart från början: Att stänga spel är inte något som vi gör lättvindigt. Arbetet mot matchfixning handlar alltid i första hand om att skydda våra kunder. De som spelar hos oss måste kunna lita på att matcherna vi erbjuder är fria från all manipulation. Det är en stötande tanke i sig att personer ska kunna ”sko sig” på ett uppgjort resultat. Än värre är det med alla de spelare som satsat på motsatt resultat och därmed förlorar pengar genom matchfixarnas fiffel.

Men jobbet mot matchfixning har ytterligare en dimension. Det handlar om hela sportens trovärdighet – vi måste kunna lita på det vi ser. Jag tror att det är därför som klubbrepresentanter så lätt intar försvarsposition när Svenska Spel stänger spel på en match där deras klubb är inblandad. De känner sig utpekade, ifrågasätter och kräver bevis från vårt håll. Jag kan självklart sätta mig in i klubbrepresentanternas frustration, men ber dem att tänka ett steg till.

Svenska Spel försöker vara så transparenta som det går, men under pågående utredning saknar vi möjlighet att lägga alla korten på bordet. Om utredningen skulle komma fram till att det inte finns någon rimlig förklaring till det avvikande spelmönstret, så kan det utmynna i en polisanmälan. Då gäller det att inga detaljer har läckt ut på förhand som kan hjälpa de misstänkta matchfixarna att sopa undan bevisen och därmed försvårar polisens arbete.

Idrottsklubbarna bör vara lika intresserade som vi av att all eventuell matchfixning utreds. Det är ingen harmlös företeelse, om någon nu till äventyrs fortfarande skulle tro det. I en rapport från ifjol konstaterade Brottsförebyggande rådet BRÅ att matchfixning är tätt kopplad till utpressning, hot och i extremfall även våld. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson är bara en av dem som betraktar matchfixning som ett av de största hoten mot idrotten idag. Tillsammans med RF, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Basketbollförbundet lämnade Svenska Spel tidigare i veckan över ett antal förslag till den pågående spelutredningen. De handlar om hur man kan försvåra för kriminella som hotar eller mutar idrottare och hur vi som spelbolag kan anpassa utbudet så det är svårt att manipulera.

Riksidrottsförbundet är för övrigt representerat på vårt Almedalsseminarium om matchfixning den 4 juli genom sin generalsekreterare Stefan Bergh. I panelen sitter även Alf Johansson, chefsåklagare på Riksenheten mot korruption och Gunilla Carlsson, ledamot i den parlamentariska referensgruppen till spelutredningen – men också fotbollsdomaren Louise Grabo och Lars Åkerman som är ordförande i Kristianstads FC. Jag ser fram emot en mycket intressant diskussion och hälsar alla som vill välkomna till seminariet på Joda Bar kl 11.00.

LENNART KÄLL
Vd, Svenska Spel