Lärobok i svenska – ett sätt att ta idrotten framåt

sfiboken-bloggen

Idag har vi lanserat läroboken Sportsvenska för invandrare. Det är en lärobok i svenska sportspråket som syftar till att lära nyanlända svenska. Boken har tagits fram tillsammans med våra fem sponsrade idrottsförbund och utbildningsföretagen Lernia och ABF Stockholm.

Nu finns det säkert människor som frågar sig varför vi gör det här? En lärobok i svenska språket, är det något som Svenska Spel ska ägna sig åt? Låt mig förklara hur vi ser på det.

Idén till läroboken kläcktes i samband med den stora flyktingvågen under 2015. Som idrottssponsor sedan 1930-talet och engagerad samhällsaktör såg Svenska Spel vilka utmaningar samhället och idrotten stod inför, men också vilka möjligheter som öppnades.

Att idrotten har en unik förmåga att involvera och integrera människor med olika bakgrund är välkänt och något vi ville ta fasta på. Som ett led i att underlätta mötet mellan människor, både på och utanför idrottsarenan, togs boken fram.

Syftet är helt enkelt att lära ut det svenska språket med en tydlig sportkoppling. På så sätt skapar vi ett konkret språkverktyg för idrottsföreningar och andra aktörer så att de ännu bättre kan inkludera nyanlända som är ivriga på att antingen fortsätta utöva sin favoritsport eller börja idrotta.

I boken finns användbara ord och meningar och en enkel vägledning till hur man som ny i landet kommer i kontakt med idrotten. Det fina med materialet är att det även kommer att användas av Lernia och ABF Stockholm i deras ordinarie SFI-undervisning. Genom boken kan våra nya landsmän få en naturlig koppling direkt till idrotten. Något vi tror kan bidra till en ännu mer inkluderande idrott. Något som är positivt för hela samhället.

Så har vi tänkt. Och så tar vi svensk idrott framåt.
Vill du läsa mer om boken, surfa in på sportsvenska.se

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel