Kompetensen talar för Gotland

DQ6Q6693

”Svenska Spel har under lång tid målmedvetet byggt upp en modern, kompetensstark organisation i Visby. Här finns nu bland annat stora delar av vår IT-struktur och många av våra IT-specialister och digitala experter. Detta är något man rimligen måste beakta, oavsett hur man ser på Svenska Spels roll i ett kommande licenssystem.”

Regionledningen på Gotland känner oro över vad som kommer att hända med arbetstillfällena på Svenska Spel vid ett licenssystem och har därför lämnat in en skrivelse till regeringens spelutredare, Håkan Hallstedt, för att lyfta den regionalpolitiska aspekten.

Det är självklart glädjande att regionstyrelsen visar så stort engagemang för Svenska Spel. Det är också naturligt att regionen oroar sig för företaget, då Svenska Spel är en betydande arbetsgivare på Gotland och viktiga ur ett samhällsperspektiv. Men jag vill ändå poängtera att den arbetsmarknadspolitiska aspekten inte ingår i den pågående spelutredningens direktiv.

Utredarens nog så komplexa uppgift är att föreslå ett attraktivt licenssystem med lika villkor för alla aktörer och högt konsumentskydd – inte att ta ställning till var olika arbetstillfällen ska placeras. Ingen vet i nuläget hur ett framtida licenssystem kommer att påverka Svenska Spel eller arbetstillfällena på Gotland.

Sedan ska sägas att även Svenska Spel har lyft gotlandsfrågan i en skrivelse till Hallstedt. Men då handlar det om ett affärsperspektiv.

Vid sammanslagningen mellan Penninglotteriet och Tipstjänst 1997 poängterade riksdag och regering betydelsen av att det på båda orterna – Visby och Sundbyberg – skulle finnas högkvalificerade uppgifter. Detta har inneburit att Svenska Spel under lång tid målmedvetet byggt upp en modern, kompetensstark organisation i Visby. Här finns nu bland annat stora delar av vår IT-struktur och många av våra IT-specialister och digitala experter. Detta är något man rimligen måste beakta, alldeles oavsett hur man ser på Svenska Spels roll i ett kommande licenssystem.

Det kan nog finnas anledning att återkomma till frågan längre fram, men jag är övertygad om att Svenska Spel kommer att finnas kvar på Gotland – av strikt kompetensmässiga skäl, inte till följd av någon regionalpolitisk tilldelning.

Men låt oss först se vad spelutredningen kommer fram till.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel