Svenska Spel anordnade ett webbsänt seminarium om Rådet mot matchfixning.

Kampen mot matchfixning måste gå från ord till handling

På Svenska Spel arbetar vi varje dag hårt mot matchfixning, som har utvecklats till att bli det kanske största hotet mot idrotten. När illegala krafter genom hot och utpressning försöker påverka matchresultat med syfte att tjäna pengar, sjunker förtroendet för idrotten och dess integritet hotas. Hur ska man som supporter kunna veta att en match avgörs på lika villkor? Hur ska man som spelare veta att den match man spelar inte är uppgjord från start?

När politiken beslutade att införa en licensmarknad för spel i Sverige utlovades kraftfulla tag mot fusket. Som en del av detta upprättades ett matchfixningsråd, lett av Spelinspektionen, med representanter från allt från polis- och åklagarväsendet till idrottsrörelsen och spelbolag.

Svenska Spel sitter med i rådet, liksom Svenska Fotbollförbundet och Riksidrottsförbundet. Och vi är inte nöjda med hur rådet fungerar.

I måndags hade jag och Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand en debattartikel införd i Aftonbladet i vilken vi påpekade vad som inte fungerar och vad som måste ske för att vi ska kunna ta kampen mot matchfixning från ord till handling.

Samma morgon arrangerade vi också ett webbsänt seminarium på samma tema som blev väldigt intressant. Förutom vår egen matchfixningsexpert, tillika vår representant i Rådet mot matchfixning, Dan Korhonen var också Jakob Uddeholt från Riksidrottsförbundet, Vasiliki Tsouplaki vice ordförande Kulturutskottet och riksdagsledamot för Vänsterpartiet samt Matts Anrén, tf chef för Polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad brottslighet, med i panelen.

För mig blev det ganska tydligt att det är fler än vi som upplever matchfixningsrådets arbete som uddlöst, och jag blev rent utsagt upprörd när jag hörde, både från Jakob och Matts, att samarbetet med många spelbolag för att få tillgång till information om misstänkt matchfixning inte fungerar som man kan förvänta sig. Det finns legala aspekter som försvårar informationsdelning mellan de olika parter som arbetar mot matchfixning, men när jag hör att Polisen ibland inte får tillräckliga svar på sina frågor, och inte alltid är säkra på om de kan lita på den information de får, så blir jag som vd och koncernchef för Sveriges största spelbolag förbannad. Ska vi kunna bekämpa matchfixning måste vi alla arbeta tillsammans, och det måste finnas någon som tar ansvar för det gemensamma arbetet.

Det gladde mig dock att höra att det finns en samsyn inom riksdagen om att det här är ett arbete som måste intensifieras och att politiken måste skapa förutsättningar för att rådet mot matchfixning ska kunna agera handlingskraftigt. Tillsammans måste vi komma vidare i arbetet mot matchfixning och inte låta de kriminella sitta kvar i framsätet.

Jag hoppas därför att den här frågan åter kommer högt upp på agendan. Handlingskraften behöver ske här och nu och det finns uppenbara brister i det svenska systemet som omgående måste åtgärdas. Den bästa lösningen till problemet är att Sverige skriver under Europarådets konvention mot manipulation inom idrotten.

PATRIK HOFBAUER
vd och koncernchef Svenska Spel