Hög tid för spelbranschen att enas kring redovisning av osunda intäkter

Som spelbolag verkar vi i underhållningsbranschen och tillsammans med övriga licensierade aktörer möjliggör vi drömmar, glädje och spänning. Den absoluta majoriteten av kunderna har koll på sitt spelande. Men det finns också de som tappar kontrollen.

Alla seriösa spelbolag arbetar för att minska antalet kunder som får problem. Som bransch måste vi leva upp till omsorgsplikten och ta ansvar för att intäkterna från kunder som inte har kontroll över sitt spelande minskar över tid. Alla kommersiella spelbolag har sådana intäkter, det är ingen nyhet. Det som är nytt är att vi nu som bransch öppet adresserar frågan om intäkterna.

Det finns i dag initiativ från enskilda spelbolag som särredovisar sunda och osunda intäkter, vilket är positivt. Transparens är viktigt. Men det är också viktigt för trovärdigheten att det enkelt går att jämföra bolagen och deras arbete. För det behövs en branschgemensam metod för mätning och redovisning av intäkterna.

I går arrangerade vi på Svenska Spel därför ett webbinarium på detta tema. Representanter för flera viktiga intressenter deltog: politiken i form av socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, spelbolagen, finansmarknaden, Spelinspektionen och vår branschförening Sper.

Det blev ett bra och konstruktivt samtal med konsensus kring vikten av att spelbolag spelar med öppna kort kring hur stor andel av affären som kunder med spelproblem står för. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi menade att transparensen är viktig för att öka såväl konsumentskyddet som legitimeten för både spelbranschen och spellagstiftningen. Jag delar hans uppfattning.

Det finns de som inte ser vår bransch som hållbar. En effekt av det är att flera fond- och pensionsbolag valt att helt avstå från investeringar i spelsektorn. Sustainable Brand Index, Europas största oberoende varumärkesstudie med fokus på hållbarhet, talar också sitt tydliga språk. I årets undersökning har vi spelbolag förvisso förbättrat våra placeringar, men som bransch ligger vi fortfarande sist i rankingen.

Spelbranschens låga anseende är något som påverkar alla aktörer, på en rad sätt; vår affär, vår attraktionskraft som arbetsgivare och inte minst politikers tilltro till branschens förmåga att minska skadeverkningarna av spel. Något som i sin tur påverkar i vilken utsträckning branschen regleras i lagar och förordningar.

Jag är övertygad om att transparens kring intäkter från sunt och osunt spelande är ett viktigt steg på vägen mot ett förbättrat anseende. Jag hoppas därför att vi i spelbranschen kan börja mäta och redovisa intäkterna på ett gemensamt sätt. Jag blev därför särskilt glad över den utsträckta handen från Henrik Tjärnström, koncernchef för Kindred, och hans besked i dag att Kindred gärna deltar i samtalen om en branschgemensam mätmetod.

För att lyckas måste vi enas kring en rad frågor, inte minst var gränsen går för vad som är en sund respektive osund intäkt. Mätmetoden måste också vara tillräckligt enkel så att alla spelbolag har möjlighet att implementera och använda den löpande i sin verksamhet.

Vi kan lyckas om bara viljan finns. Jag ser fram emot att fortsätta diskussionen om dessa frågor med våra branschkollegor.

PATRIK HOFBAUER
Vd och koncernchef Svenska Spel