Svenska Spels VD, Lennart Käll

Gör matchfixing brottsligt

I torsdags dömde Göta Hovrätt en 25-årig man till villkorlig dom och 60 dagsböter för medhjälp till givande av muta inför en match i Superettan 2013. Domen är unik i sitt slag. Det är nämligen första gången en person döms i en matchfixingrättegång i Sverige.

Mannen ska ha medverkat till att försöka muta tre spelare i IFK Värnamo inför en match mot Gais. De tre spelarna nekade till att medverka men några dagar efter kontakten med 25-åringen blev de uppsökta av två okända män, som både erbjöd betalning och hotade dem. De tre stod fast vid sitt nej och kontaktade samtidigt klubbledningen som polisanmälde händelsen. 25-åringen åtalades för grovt givande av muta, men friades i Jönköpings tingsrätt. I överklagan till Göta hovrätt gjorde åklagaren ett tillägg om medhjälp till brottet givande av muta. Hovrätten dömer nu 25-åringen för detta och finner det bevisat att de två kontakterna med spelarna varit ett led i en samordnad aktion med syfte att IFK Värnamo skulle förlora matchen.

Även om straffet i sig inte lär avskräcka framtida matchfixare så vill jag gärna se domen som ett trendbrott. Tidigare har vi tillsammans med polis, åklagare och våra idrottspartners – trots omfattande bevisföring – tvingats vänja oss vid nedlagda förundersökningar och friande domar i de fall matchfixing prövats i svenska domstolar.

Jag menar att kampen mot matchfixing kan underlättas om vi får till en förändrad lagstiftning så att matchfixing i sig kan rubriceras som ett brott. Idag är manipulation av matcher bara förbjudet enligt idrottens reglemente. I lagboken däremot kan matchfixing inte rubriceras som ett brott utan här får åklagaren titta på helt andra kriterier som till exempel givande av muta.

Om vi i framtiden kan rubricera matchfixing som ett brott, skulle det sannolikt få dem som funderar på att manipulera matcher att tänka sig för en extra gång samtidigt som polis och åklagare lättare kan driva ärenden till åtal då andra kriterier än muta troligtvis lättare kan kopplas till den aktuella händelsen.

Vi ska komma ihåg att det oftast finns allvarliga inslag av hot och utpressning när matcher fixas, vilket bland annat Brottsförebyggande Rådet tar upp i sin rapport om matchfixing som publicerades i slutet av september.

I samma rapport lyfter BRÅ tre rekommendationer som riktar sig främst till idrottsrörelsen, spelmarknaden och rättsväsendet, men i vissa fall även till politiker och beslutsfattare. Det handlar i grova drag om att fördjupa och effektivisera informationsarbete och att vadslagning endast bör vara möjligt på matcher på professionell nivå och med ett tydligt tävlingsmoment. Dessutom finns det utrymme till en straffrättslig översyn på området.

Jag hoppas att våra beslutsfattare följer rekommendationen och ser över lagstiftningen.

Till sist noterar jag att man i den pågåendespelutredningen vill att utredaren ser över hur man bäst ska skydda idrotten och dess integritet och förhindra uppgjorda matcher. Det känns på allvar som matchfixing är på agendan och kanske är det så att de samlade förslagen kan leda till fler fällande domar framöver.

Det skulle både kunderna, idrotten och spelbolagen må bra av.

/ Lennart Käll