Gemensamt beslut ökar insynen i spelbranschen

Tre av Sveriges största spelbolag är ense om ökad transparens kring arbetet med att motverka spelproblem. Svenska Spel, ATG och Kindred kommer halvårsvis att redovisa samma nyckeltal på området. Fr. v. Hasse Lord Skarplöth, vd för ATG, Patrik Hofbauer, vd och koncernchef för Svenska Spel och Henrik Tjärnström, vd och koncernchef för Kindred Group.

Idag publicerar Dagens Nyheter en debattartikel som på sitt sätt är historisk. Det är första gången som tre av Sveriges största spelbolag – Svenska Spel, ATG och Kindred – enas om gemensamma nyckeltal för arbetet med kunder som uppvisar tecken på ett problematiskt spelande.

Spelande är för de allra flesta underhållning. Dessutom ett folknöje. Mer än varannan svensk spelar regelbundet om pengar (56 procent enligt befolkningsundersökningen Swelogs från 2021).
Men det är mer än ett folknöje. Spelandet bidrar också till samhällsnytta. Branschen genererar årligen miljarder i skatteintäkter och investerar varje år runt 800 miljoner kronor i sponsring av föreningslivet och idrotten.

Samtidigt finns alltid en risk med spel. Det kommer alltid att finnas människor som inte klarar av att hantera sitt spelande. Därför måste spel alltid erbjudas på ett ansvarsfullt sätt. Spelbranschen har gjort framsteg när det gäller att motverka problemspelande, men det finns ännu mer att göra. Och allmänheten behöver få en större insyn i vårt arbete.

För i vissa avseenden är omvärldens bild av spelbranschen inte riktigt uppdaterad. Det har hänt mycket bara de senaste åren. Därför är det naturligt att det finns ett glapp mellan vad omvärlden uppfattar att vi gör – och vad vi faktiskt gör.

Men om vi ska kunna öka omvärldens förtroende och få en mer faktabaserad diskussion kring spel och spelproblem måste vi först öka vår transparens. Därför har nu Svenska Spel, ATG och Kindred beslutat att offentliggöra flera nyckeltal för vårt arbete med att motverka spelproblem.

Från och med nu kommer vi halvårsvis att redovisa följande nyckeltal:

• Hur stor andel av våra kunder som vi kontaktar till följd av misstänkt riskspelande
• Andelen som minskar sitt spelande som en effekt av dessa kontakter
• Hur mycket dessa personer i genomsnitt minskade sitt spelande
• Hur stor andel av de spelare vi kontaktat som valt att stänga av sig från spel

Vi vill vara öppnare gentemot allmänhet, politiker och investerare med hur vi arbetar och vilken effekt det får. Nyckeltalen gör det lättare för alla att följa och förstå hur spelbranschen arbetar med att motverka spelproblem. Svenska Spel, ATG och Kindred är först ut med att redovisa dessa tal helt öppet, men förhoppningen är att fler spelbolag ska följa vårt exempel.

Första redovisningen av nyckeltalen sker i början av nästa år. Informationen vi delar är tänkt att ge mer insyn i vårt arbete och bättre möjligheter att utvärdera oss – för politiker, investerare, våra kunder och för allmänheten i stort. Vi ser det som ett första steg i att återskapa förtroendet för den svenska spelbranschen.

PATRIK HOFBAUER
vd och koncernchef Svenska Spel