Gällande lag ska följas till dess att en ny är på plats

Bloggportalen främjandeförbud

Förvaltningsrätten ger Lotteriinspektionen rätt i att bland andra Aftonbladet och Expressen ska föreläggas vite om de fortsätter att publicera spelannonser från spelbolag som idag saknar licens att verka i Sverige. ”Att gällande lag ska följas fram till dess att en ny är på plats borde inte vara något kontroversiellt påstående.”, skriver Lennart Käll, vd för Svenska Spel.

Redan 2013 beslutade Lotteriinspektionen att utlandsbaserade spelbolags annonser på de svenska kvällstidningarnas sajter skulle åtföljas med ett vite på 45 000 kronor per dag. Såväl Expressen som Aftonbladet valde att överklaga Lotteriinspektionens beslut, bland annat med argumentet att det stod i strid med EU-rätten.

Men nu har förvaltningsrätten i Linköping i tre domar slagit fast att främjandeförbudet är i enlighet med EU-rätten och ger Lotteriinspektionen rätt. Domarna handlar om att Aftonbladet och Expressen har länkat till utlandsbaserade spelbolags sajter, samt att JCDecaux skyltat med reklam för utländska spelbolag på sina storbildstavlor. Parterna har tre veckor på sig att inkomma med eventuella överklaganden, sedan vinner domen laga kraft. Något jag naturligtvis följer med stort intresse.

Även om domen ännu inte har vunnit laga kraft, så är det ett välkommet besked och en viktig signal. Min bedömning är att förtroendet för spelmarknaden som helhet ökar om man upprätthåller främjandeförbudet. Motsatsen skulle missgynna alla de seriösa aktörer som ser sig själva som en del av en framtida svensk spellicensmarknad.

Att värna främjandeförbudet är att värna systemets legitimitet. Och spelmarknaden – både nu och framöver – har behov av en hög trovärdighet. Att gällande lag ska följas till dess att en ny är på plats borde därför inte vara något kontroversiellt påstående.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel